27 listopada 2017

Wał na prawym brzegu rzeki Odry prawie gotowy

Dobiegają końca prace budowlane na liczącym 150 m odcinku obwałowania prawego brzegu Odry w gm. Bierawa. Jest to efekt wieloletnich rozmów, których finał miał miejsce pod koniec września w kuźniańskim urzędzie. Dzięki temu zadaniu mieszkańcy Rudy, Budzisk i Turza będą zabezpieczeni przed powodzią.


Przypomnijmy: 28 września br. wiceburmistrz Gabriela Tomik i sekretarz Dominik Klimanek spotkali się w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej z przedstawicielem firmy Budownictwo Wodne i Melioracyjne Janusz Piórek z Wadowic, która zawarła umowę z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa".


Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka prawostronnego wału rzeki Odry w km 71,6 (wg nowego kilometrażu rzeki z 2005 r. - km 677,8) o długości L=118 m, a jednocześnie połączenie z istniejącym wałem zlokalizowanym na terenie woj. śląskiego. Inwestycja realizowana jest w drodze ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych [Dz. U. z 2015 r. poz. 966] w celu zabezpieczenia miejscowości Turze, Budziska, Ruda, Ruda-Brzeg, Ruda Dziergowska i Dziergowice przed wodami powodziowymi rz. Odry o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 0,5 % (raz na 200 lat).


Dzięki wsparciu inwestycji przez wojewodę śląskiego i opolskiego udowodniono, że rzeka Odra nie zna podziałów administracyjnych.

Data zakończenia budowy przewidziana jest na 30 listopada 2017 r.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz