09 listopada 2017

Trwa modernizacja peronu 1 dworca PKP w Kuźni [FOTO]

Od kilku miesięcy PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą prace na linii kolejowej nr 151 na odcinkach Bierawa - Nędza i Racibórz - Krzyżanowice. Przebudowywane są trzy stacje: Nędza, Kuźnia Raciborska i Dziergowice oraz  przystanek osobowy Tworków.W sumie wyremontowanych zostanie 35 km torów, 15 przejazdów kolejowo-drogowych i 28 obiektów inżynieryjnych, w tym 2 mosty na rzece Psina o długości 91 m i na rzece Bierawka o długości 37 m. Efektem tych prac będą lepsze połączenia pasażerskie i szybszy przewóz towarów przez granicę w Chałupkach.


Intensywne prace na projekcie trwają od czerwca 2017 r. między stacjami  Kuźnia Raciborska - Nędza  oraz na stacjach  Kuźnia Raciborska i Nędza. - Wykonawca zabudował  już 14  km torów.  Zakończono regulację sieci trakcyjnej w torze nr 1 na odcinku Kuźnia Raciborska - Nędza  oraz na stacjach Kuźnia Raciborska i Nędza. Trwa remont 28 obiektów inżynieryjnych na odcinku Kuźnia Raciborska - Nędza  m. in. zabezpieczenie antykorozyjne obiektów i wzmacnianie podpór. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem - informuje nas Jacek Karniewski z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.


Jak podkreśla rzecznik - większy poziom bezpieczeństwa zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz wymiana 14 rozjazdów na szlaku i na stacjach oraz przystanku osobowym. Bezpieczniej będzie również na przejazdach kolejowo-drogowych. Remont obejmuje 15 przejazdów kolejowo-drogowych.


 - W ramach tego zadania Polskie Linie Kolejowe S. A. przebudują trzy stacje: Nędza, Kuźnia Raciborska i Dziergowice oraz przystanek osobowy Tworków. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji 8 odnowionych peronów z wiatami i nowym oświetleniem, systemem oznakowania oraz nagłośnieniem. Zostały zakończone prace związane z remontem peronu 2 w stacji Kuźnia Raciborska i peronu 2 w stacji Nędza. Perony zostały podwyższone (do wysokości 0,76 m), co znacznie ułatwia wsiadanie i wysiadanie z  pociągów, i są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zostały także wyposażone w wiaty, nową nawierzchnię i małą architekturę: ławki, tablice informacyjne, kosze. Zakończenie prac związanych z przebudową peronu 1 w stacji Kuźnia Raciborska planujemy w I połowie grudnia 2017 r. Peron będzie również wyposażony w elementy małej architektury, nową wiatę, system nagłośnienia oraz dostosowany do osób o ograniczonej mobilności - wylicza poszczególne etapy prowadzonych prac Jacek Karniewski.


Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i przebudowa 15 przejazdów kolejowo-drogowych zwiększy poziom bezpieczeństwa na trasie. Monitoring na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami zapewni lepszy nadzór w ruchu drogowym. W ramach całej inwestycji wyremontowanych zostanie ok. 35 km linii kolejowej oraz 28 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów) m. in. dwa mosty 2 mosty: na rzece Psina o długości 91 m i na rzece Bierawka o długości 37 m. Kompleksowo zostanie również wymieniona sieć trakcyjna.


Projekt na trasie Kędzierzyn Koźle - Chałupki to istotna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. na Śląsku, która usprawni ruch kolejowy w bardzo ważnym społecznie i gospodarczo regionie. Transport koleją będzie bardziej konkurencyjny, ponieważ skróci się czas przejazdu dla podróżnych oraz czas transportu towarów. Po zakończeniu wszystkich prac prędkość na rewitalizowanych odcinkach zwiększy się do 110 km/h (obecnie 50 km/h).


Projekt o wartości ponad 70 mln zł jest finansowany ze środków budżetowych. Roboty są wykonywane przez Firmę SKANSKA S. A. Realizację prac przewidziano na lata 2017-2018. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Chałupki (granica Państwa)", wartego ponad 194 mln zł, finansowanego z budżetu państwa.

Inwestycja w liczbach:

- 35 km linii kolejowej;
- 3 stacje i przystanek osobowy;
- 8 przebudowanych peronów;
- 28 obiektów inżynieryjnych;
- 15 przejazdów kolejowo-drogowych.


Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz