16 listopada 2017

Parafialny chór św. Cecylii wystąpi w Odrach

W sobotę, 18 listopada o godz. 19:00 w kościele św. Bartłomieja w Odrach (Republika Czeska) odbędzie się czesko-polski koncert muzyki sakralnej pn. "Festiwal Pieśni Chóralnej", w którym wystąpi parafialny chór św. Cecylii z Kuźni Raciborskiej.Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej informuje, że w związku z realizacją projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000674 pt. "Śląska kultura po obu stronach granicy", 18 listopada przystępuje do realizacji kolejnego wydarzenia kulturalnego pod nazwą czesko-polskie koncerty muzyki sakralnej "Festiwal Pieśni Chóralnej", które odbędzie się w Odrach.Festiwal Pieśni Chóralnej jest czeską odpowiedzią na mające miejsce w styczniu 2017 r. "Kuźniańskie Kolędowanie" w ramach działania "Czesko-polskie koncerty muzyki sakralnej". Tym razem Chór Parafialny z Kuźni Raciborskiej wystąpi w czeskim miasteczku, dzieląc się z mieszkańcami polską tradycją pieśni sakralnej.

Czesko-polskie koncerty muzyki sakralnej, skierowane do mieszkańców obu partnerskich miejscowości przybliżą tradycje i zwyczaje związane ze śpiewem muzyki sakralnej. Podczas koncertów artyści zaprezentują czeskiej i polskiej społeczności lokalnej pieśń chóralną po obu stronach granicy, co pozwoli na ocenę różnic i podobieństw na tym polu u zagranicznego partnera. Spotkania przyczynią się również do integracji polskich i czeskich artystów, a co za tym idzie - do wymiany doświadczeń między nimi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz