20 listopada 2017

MOKSiR po raz drugi gospodarzem konferencji nt. wojskowości [VIDEO]

W piątek, 17 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyła się druga już konferencja organizacji proobronnych i klas mundurowych pn. "Dla Nas - Dla Regionu - Dla Polski. Wspólnie tworzymy przyszłość Wojsk Obrony Terytorialnej".


Organizatorem wydarzenia była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku, a odbyła się ona pod honorowym patronatem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

Współorganizatorami sympozjum - obok Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej - była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Udział w Konferencji wzięło 280 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele klas mundurowych, studenci kierunku bezpieczeństwa oraz samorządowcy z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku, a jej proobronny charakter sprzyjał integracji tych środowisk w terenie.


W ramach konferencji prezentowano zagadnienia dotyczące: Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego Rodzaju Sił Zbrojnych RP, pilotażowego programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "edukacja wojskowa", programu ochotniczego szkolenia studentów pn. "Legia akademicka" oraz ochotniczych form służby wojskowej.

Wśród prelegentów znaleźli się m. in. dr Joanna Stojer-Polańska z PWSZ w Raciborzu (Współczesny terroryzm - nowe możliwości w zakresie prewencji i zwalczania, ppłk Mirosław Radwan, przedstawiciel Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (cel, misja i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej), czy Robert Garbocz z Technikum im. Gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (założenia i przebieg programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "edukacja wojskowa").

Na uwagę zasługuje fakt miejsca konferencji. Kuźnia Raciborska to nie tylko miejscowość doświadczona przez kataklizmy powodzi, pożarów i huraganów. To także miejscowość, gdzie planowane jest umiejscowienie batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. Powrót wojska do Kuźni Raciborskiej związane jest z ich przywiązaniem do tej formacji, a wywodzącej się z 11. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, sformowanego i stacjonującego w tej miejscowości w latach 1962-1990.

Tekst oprac. na podst. informacji zamieszczonej na stronie rybnickiej WKU
Realizacja video: Jacek Gąska i Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz