06 września 2017

Ul. Roberta Lewandowskiego: Wyjaśnienia radcy prawnego i skarbnika urzędu [VIDEO]

31 sierpnia odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej, podczas której jednym z punktów w porządku obrad była - podyktowana tzw. ustawą dekomunizacyjną - zmiana nazwy ul. Świerczewskiego na Szkolną / Lewandowskiego. Poniżej prezentujemy drugą część zarejestrowanych obrad.


Przypomnijmy, że w pierwszej części nagrania przewodnicząca Sabina Chroboczek-Wierzchowska poinformowała zebranych o założeniach uchwały, zaś burmistrz Paweł Macha wyjaśnił wprowadzoną autopoprawkę oraz przedstawił złożoną przez mieszkańców petycję ws. wyodrębnienia z ul. Świerczewskiego drogi, przy której znajdują się trzy bloki o numerach klatek od 9 do 31.


W części drugiej prezentujemy stanowisko radcy prawnego Urzędu Miejskiego - mec. Aleksandra Żukowskiego oraz skarbnika urzędu Anny Szostak. Wyjaśnienia tej ostatniej dotyczyły kwestii ewentualnego poniesienia przez magistrat kosztów wymiany dokumentów, gdyby ze wspomnianej ul. Świerczewskiego wyodrębniono fragment drogi położonej przy wspomnianych wyżej trzech blokach.

Niebawem część trzecia, a w niej wystąpienie Piotra Klichty - autora petycji wyodrębnienia drogi oraz stanowisko: mec. Żukowskiego, burmistrza Pawła Machy i inspektora ds. architektury Beaty Grabowskiej.

Realizacja: Marcin Gałuszka-Biernacki
Montaż: Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz