12 września 2017

Kuźnia Raciborska "Gminą na 6 województwa śląskiego" [VIDEO]

"Gmina przyjazna turystom" - w takiej kategorii jako gmina miejsko-wiejska Kuźnia Raciborska uzyskała tytuł "Gminy na 6 województwa śląskiego" w plebiscycie zorganizowanym przez redakcję "Dziennika Zachodniego". Statuetkę oraz dyplom 7 września w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odebrał Marcin Gałuszka-Biernacki z Referatu Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego.

Kapituła konkursu wyłoniła laureatów i przyznała tytuły "Gminy na 6 województwa śląskiego" w czterech kategoriach z podziałem na gminy miejskie, miejsko-wiejskie i gminy wiejskie. W kategorii Gmina przyjazna mieszkańcom tytuł przypadł Katowicom (gmina miejska), Pszczynie, (miejsko-wiejska) oraz Psarom (wiejska). Najbardziej przyjazne inwestorom okazały się również Katowice, a także gmina Cisna, zaś turystom najbardziej sprzyjają Zabrze, Kuźnia Raciborska i Świnna. Psary otrzymały także statuetkę dla gminy przyjaznej środowisku, a Żywiec pozakonkursową nagrodę za działania na rzecz poprawy jakości środowiska.


Redakcja "Dziennika Zachodniego" otrzymała 46 zgłoszeń do konkursu, co - zdaniem organizatorów - jest sporym sukcesem.Członkami kapituły konkursu, oprócz marszałka woj. śląskiego Wojciecha Saługi, byli: prof. dr hab. Robert Tomanek - rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, Eugeniusz Budniok - kanclerz Loży Katowickiej BCC, Grzegorz Chmielewski - wiceprezes Śląskiej Organizacji Turystycznej, Krystyna Papiernik - prezes Śląskiej Izby Turystyki, Grzegorz Pasieka - prezes Polskiej Izby Ekologii, Andrzej Pilot - prezes WFOŚiGW, Mateusz Rykała - wiceprezes KSSE, Artur Tomasik - prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego oraz Marek Twaróg - redaktor naczelny "Dziennika Zachodniego".


Zgłaszając się w poszczególnych kategoriach, gminy nadsyłały do redakcji Dziennika Zachodniego obrazujące swoje osiągnięcia prezentacje. Jednak, co warto podkreślić, były oceniane nie tylko na podstawie dostarczonych materiałów, obrazujących ich osiągnięcia w kategoriach, w których startowały, ale także na podstawie wiedzy członków z kapituły, reprezentujących różne dziedziny i branże.


Zadaniem Gminy było przygotowanie filmu, prezentacji multimedialnej i krótkiego tekstu, który miał zostać zaprezentowany już na miejscu (w przypadku zgłoszenia w dwóch kategoriach, a w tylu gmina brała udział - dwóch filmów, z których każdy mógł trwać maksymalnie 5 minut, dwóch prezentacji i dwóch tekstów). Poniżej prezentujemy oba filmy, z których jeden dotyczy turystyki, a drugi - przyrody.oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz