05 września 2017

Burzliwa dyskusja nad przemianowaniem ul. Świerczewskiego na Szkolną / Lewandowskiego (cz. 1) [VIDEO]

Jednym z punktów w porządku obrad podczas ostatniej sesji rady miejskiej była uchwała zmieniająca ul. Świerczewskiego na ul. Szkolną, którą - w wyniku autopoprawki burmistrza zamieniono na ul. Roberta Lewandowskiego. Dyskusja - chwilami dość gorąca i burzliwa - trwała w sumie 54 minuty.


Dzięki pomocy Marcina Gałuszki-Biernackiego dysponujemy pełnym zapisem wideo dotyczącym tego punktu obrad. W związku z tym, że jest ono obszerne (a nie chcąc pominąć nawet drobnego fragmentu obrad) podzieliliśmy go na pięć części, gdzie każda porusza jakiś wątek. W pierwszej części przewodnicząca Sabina Chroboczek-Wierzchowska informuje zebranych o założeniach uchwały, zaś burmistrz Paweł Macha wyjaśnia wprowadzoną autopoprawkę oraz informuje o złożonej przez mieszkańców petycji ws. wyodrębnienia z ul. Świerczewskiego drogi, przy której znajdują się trzy bloki o numerach klatek od 9 do 31.


W drugiej części zaprezentujemy stanowisko radcy prawnego mec. Aleksandra Żukowskiego oraz skarbnika Urzędu Miejskiego Anny Szostak.

Realizacja: Marcin Gałuszka-Biernacki
Montaż: Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz