12 września 2017

Burmistrz Macha powołany do zespołu doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej

10 sierpnia marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa drogą zarządzenia powołał do życia zespół doradczy ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego. 7 września w Katowicach odbyło się wręczenie powołań do zespołu. Jednym z członków gremium jest burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.


- Temat żeglugi śródlądowej jest bardzo ważny dla naszego regionu – nie ma wątpliwości Henryk Mercik, któremu powierzono nadzór nad nowym podmiotem. - Cały czas mamy w rękach "klucz" do Odry, rzeki przez lata żeglownej i organizującej z powodzeniem transport. Cały czas żyje temat Kanału Śląskiego, który miałby powstać z połączenia Odry i Wisły. Niewykluczone jest też przedsięwzięcie międzynarodowe łączące Odrę z Dunajem. Dla rozwoju gospodarczego województwa śląskiego i też sporej części gmin te aspekty są wiodące i trzeba się nad nimi z uwagą pochylić - dodaje członek Zarządu Województwa Śląskiego.


By w ogóle móc podejmować konkretne działania w tym zakresie, niezbędna jest współpraca na poziomie samorządowym, centralnym, ale też między reprezentantami biznesu i nauki. I właśnie przedstawicieli różnych dziedzin i sfer życia, a jednocześnie ekspertów w swoich dziedzinach - udało się namówić do pracy w ramach powołanego zespołu.


Pierwsze posiedzenie wykorzystano do przekazania poszczególnym członkom powołań. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Województwa Śląskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Głównego Instytutu Górnictwa, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych czy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Cyt. za: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz