06 lipca 2017

Radni podnieśli burmistrzowi uposażenie [VIDEO]

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni stosunkiem głosów 11 "za" i jednym wstrzymującym się (trzy osoby nie wzięły udziału w głosowaniu) podjęli uchwałę o podniesieniu wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska. O komentarz poprosiliśmy szefa komisji budżetu Radosława Kasprzyka.


Zgodnie z zapisami uchwały, od chwili jej podjęcia miesięczne wynagrodzenie burmistrza wynosić będzie 10.920 zł brutto. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 900 zł;
- dodatek funkcyjny w wysokości 1 900 zł;
- dodatek specjalny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 3 120 zł.

Dokument głosi również (w paragrafie drugim), że traci moc uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta. Przypomnijmy, że dotychczasowe pobory burmistrza wynosiły 9782 zł brutto.

Realizacja: Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz