25 maja 2017

III Zjazd Klubów Odkrywców Niemieckiego z udziałem uczniów z Kuźni

W ramach działającego już od 3 lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej Klubu Odkrywców Niemieckiego, 22 maja w Opolu grupa uczniów wzięła udział w III spotkaniu uczniów szkół, które podpisały porozumienie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej na prowadzenie takiego przedsięwzięcia.


Z ramienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej w zjeździe udział wzięło 7 osób: Klaudia Cudzich, Michalina Kostka, Paulina Persińska, Karolina Wierzchowska, Łukasz Grzesik, Kacper Kruszelnicki i Aleksander Janosz. Wszyscy uczestnicy zjazdu przygotowali prezentację na temat zrealizowanych aktywności oraz uczestniczyli w warsztatach językowych.


Kuźnianie wspólnie z uczniami gimnazjów z Kluczborka i Kędzierzyna-Koźla świetnie bawili się podczas animacji językowych. W czasie spotkania był także czas na zawieranie nowych znajomości, wymianę doświadczeń i posiłek. Młodzież wróciła z bagażem wrażeń, głowami pełnymi pomysłów i zmotywowana do nauki języka niemieckiego.


Opiekunem Klubu Odkrywców Niemieckiego od początku jego działalności jest Sabina Chroboczek-Wierzchowska. Szkoła w ramach działalności Klubu dzięki wsparciu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiego i koordynatora projektu - Julianny Klick - pozyskała wiele ciekawych materiałów dydaktycznych, za które zarówno uczniowie, jak i nauczyciele bardzo dziękują.

Materiał nadesłany

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz