17 marca 2017

Ruszyła budowa kanalizacji na Starej Kuźni

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. rozpoczęło realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska obejmujący obszar drogi wojewódzkiej i dróg gminnych, m. in. ulice: Kozielską, Nowy Świat, Myśliwska, Tartaczną, Górniczą, Morcinka, Henryka Sienkiewicza, Stefana Czarnieckiego, Jana Matejki, Mikołaja Reja".


Długości projektowanych sieci:

rurociąg grawitacyjny PE100 SDR17 o średnicy ø 200 x 11,9 mm = 5391,0 mb
rurociąg grawitacyjny PE100 SDR17 o średnicy ø 160 x 9,5 mm = 148,70 mb
rurociąg grawitacyjny PVC-U SDR34 SN8 o średnicy ø 160 x 4,7 mm = 69,30  mb
przyłącza kanalizacyjne PVC-U SDR34 SN8 o średnicy ø 160 x 4,7 mm = 676,50 mb
rurociąg tłoczny PE100 SDR17 PN10 o średnicy ø 110 x 6,6 mm = 2815,0 mb
rurociąg tłoczny PE100 SDR17 PN10 o średnicy ø 90 x 5,4 mm = 3499,6 mb
rurociąg tłoczny PE100 SDR17 PN10 o średnicy ø 63 x 3,8 mm = 155,80 mb.


Niniejsza część projektu swoim zakresem obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do posesji oraz kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków.

W w/w miejscowości zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków poprzez przydomowe przepompownie bądź grawitacyjnie do sieciowych przepompowni ścieków oraz rurociągiem tłocznym PE o średnicy ø 90 do głównej pompowni P11 w ulicy Sienkiewicza, a następnie r. tłocznym do miejscowej oczyszczalni ścieków. Natomiast dla odprowadzenia podczyszczonych ścieków do miejskiej oczyszczalni z zakładu przetwórczego MAXPOL, przy ulicy Nowy Świat, należy wykonać osobny rurociąg tłoczny o średnicy ø 110 oraz przepompownię ścieków P12 z zabudowanym analizatorem chemicznym.


Wykonawcą zadania jest firma "Telnow Nowak Dariusz", która od 9 marca 2017 roku rozpoczęła realizację projektu na ul. Matejki.

W najbliższym czasie zostaną przesłane do właścicieli posesji zlokalizowanych na tym terenie warunki techniczne podłączenia się do budowanej sieci.


Po przesłaniu warunków zostanie zorganizowane również spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami w celu zapoznania ich w szczegółach z zakresem realizowanej inwestycji. Na ww. spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi w zakresie przedmiotowego projektu.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz