17 marca 2017

Konsultacje społeczne ws. Gminnego Programu Rewitalizacji

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej przystępuje do opracowywania "Gminnego Programu Rewitalizacji". W okresie od 22.03.2017 r. do 15.04.2017 r. będą trwać konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

1) zbierania uwag i / lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 22 marca 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r.
2) spotkanie z interesariuszami z podobszarów rewitalizacji, podczas którego zbierane będą uwagi w formie ustnej 10.04.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska,
3) zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47‑420 Kuźnia Raciborska w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje wraz z projektem uchwały i formularzami konsultacyjnymi dostępne są na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
Paweł Macha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz