12 lutego 2017

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec" kończy działalność

15 grudnia 2016 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w związku ze stale zmniejszającą się liczbą aktywnych członków organizacji podjęło uchwałę o likwidacji. Stowarzyszenie przestanie istnieć z dniem 30 czerwca 2017 r.
Powołane do życia 12 marca 2008 r. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec" działało na rzecz rozwoju i integracji środowisk kobiecych. Przeciwdziałał patologiom społecznym, promował aktywny i zdrowy styl życia, prowadził działania zmierzające do aktywnego uczestnictwa kobiet w życiu społecznym. Poniżej wykaz wydarzeń zrealizowanych przez Stowarzyszenie w roku 2016:

1. SPOTKANIE "KOBIETY DLA KOBIET"

"Kobiety dla Kobiet" - to tytuł spotkania, które odbyło się 29 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Spotkanie poprowadziła Aneta Stanowska - dyplomowany coach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Wydarzenie zorganizowało Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego. W spotkaniu wzięło udział około 70 osób. Celina Nowakowska i Joanna Maciejska-Tul otrzymały zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie.

2. DEBATA SPOŁECZNA

Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych "Babiniec" 12 lutego 2016 r. wzięła udział w konsultacjach społecznych w sprawie tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa w Kuźni Raciborskiej. Spotkanie rozpoczął komendant Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej, aspirant sztabowy Henryk Linek. Szczegóły TUTAJ.


3. PROJEKT METAMORFOZY - KUŹNIA RACIBORSKA 2016 r.

W niedzielne popołudnie, 10 kwietnia 2016 r. w Kuźni Kultury odbyła się wystawa fotograficzna podsumowująca projekt pn. "Metamorfozy 2016 - wielkie zmiany w zwykłych ludziach". Wystawa Klaudii Kowalskiej nosiła nazwę "Wielcy ludzie w małym mieście". Uroczystość przypomniała nam wszystkim, jak bardzo ważnym jest docenienie i wspieranie osób, które pokonując przeszkody i problemy osiągają sukces i spełniają swoje marzenia. Uczestników do projektu przygotowały: FRYZURY Studio Fryzjerskie Hair Design - Markowice: Dorota Czekała i Karolina Grobelny, MAKIJAŻE: Paulina Trepka - Sosnowiec i Justyna Wypior - Markowice.


4. SPOTKANIE Z SOŁTYSEM I PREZESEM

20 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 w biurze SKA "Babiniec" odbyło się spotkanie rozpoczynające współpracę z sołtys Rudy Kozielskiej Gizelą Górecką oraz prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Ruda Kozielska - Zuzanną Hajduk.


5. SPOTKANIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W czwartkowe przedpołudnie 10 marca 2016 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się spotkanie kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń kobiet. W spotkaniu wzięło udział blisko 50 osób. Podczas spotkania była mowa o produktach tradycyjnych i regionalnych województwa śląskiego, prezentacja działalności Stowarzyszenia "BABINIEC" z Kuźni Raciborskiej oraz poznanie możliwości pozyskiwania środków dla organizacji pozarządowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu.


6. 8 MARCA - DZIEŃ KOBIET

8 marca 2016 był wyjątkowym dniem dla wszystkich kobiet, które zdecydowały się przyjąć nasze zaproszenie na wspólne świętowanie. Panie mogły skorzystać z darmowych zabiegów i porad kosmetyczki oraz zrobienia sobie fryzury przez profesjonalistki ze studia Hair DESIGN z Markowic, a także oddały się w ręce wizażystki, która wykonała cudowne makijaże. Niektóre z pań miały również szczęście skorzystania z usługi pani Renaty Belkius, która zajęła się ich paznokciami. O godz. 18:00 odbył się koncert życzeń w wykonaniu zespołu MIRAŻ z Raciborza, który prowadzony jest przez panią Elżbietę Biskup.


7. KWIETNIOWE MARSZE Z KIJKAMI - NORDIC WALKING Z UTW


8. SENIORIADA w RACIBORZU

Spartakiada Seniorów odbyła się w sobotę, 4 czerwca na obiekcie OSiR w Raciborzu-Oborze. Uczestnicy rywalizowali w takich konkurencjach jak: bieg z taczką, bieg z piłeczką na łyżce, wbijanie gwoździ, rzut do celu, przeciąganie liny czy nordic walking. Nie zabrakło zajęć fitness i wspólnego biesiadowania. Celina Nowakowska przeprowadziła instruktaż marszu z kijkami.


9. ROZWIJAMY SKRZYDŁA POLSKI LOKALNEJ - DEBATA W RACIBORSKIEJ BIBLIOTECE

Jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej mieszkańców Raciborza? Odpowiedzi na to pytanie udzielili uczestnicy debaty, która odbyła się 19 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu. Debata, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu oraz reprezentanci lokalnych instytucji i stowarzyszeń, odbyła się w ramach projektu "Rozwijamy Skrzydła Polski Lokalnej", organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności.


10. "AKCJA LATO 2016" - WARSZTATY JEŹDZIECKIE

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec" wspierało i promowało "AKCJĘ LATO 2016". W ramach akcji od 4 do 29 lipca w Siedliskach odbyły się warsztaty jeździeckie. Prowadziła je instruktor jazdy konnej - Ewa Szopa.


11. WYJAZD STUDYJNY PRZY WSPÓŁPRACY Z CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z RACIBORZA

W dniach 23-24 sierpnia 2016 r. odbył się wyjazd studyjny do woj. małopolskiego w ramach zadania pn. "Produkty regionalne i tradycyjne szansą rozwoju wsi województwa śląskiego". W projekcie udział wzięły: Celina Nowakowska i Stefania Wełniak z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej.


12. SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA KOBIET

W piątek, 2 września o godz. 17:00, w siedzibie "Babińca" odbyło się spotkanie dla kobiet. Babiniec współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, dlatego wszystkie pomysły i uwagi przedstawicielek UTW są dla nas bardzo cenne.


13. WARSZTATY RĘKODZIEŁA

22 listopada w siedzibie "Babińca" odbyły się warsztaty rękodzieła. Panie z zaangażowaniem zabrały się do roboty i zrobiły piękne zawieszki. Jak na pierwszy raz było naprawdę twórczo.


CENTRUM WOLONTARIATU

Powstało w 2010 roku przy SKA "Babiniec" i działa w obszarze opieki społecznej. Zajmuje się pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomaga chorym, bezdomnym, niepełnosprawnym, starszym oraz członkom ich rodzin. Prowadzi Punkt Wydawania Odzieży. Centrum Wolontariatu od 2015 roku prowadzi magazyn i dystrybuuje żywność dla potrzebujących w ramach "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020". Programem objętych jest około 400 osób z gminy Kuźnia Raciborska. Prowadzi warsztaty kulinarne dla osób z Programu.

Projekty zrealizowane przez Centrum Wolontariatu w roku 2016:

1. SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY "WSPARCIE NA STARCIE"

Szkolenie "Wsparcie na starcie" zostało przeprowadzone dla osób, które podjęły współpracę z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Kuźni Raciborskiej. Co zyskują wolontariusze?
- Nauka pracy w zespole;
- Nowe przyjaźnie;
- Doświadczenie i umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą.


Siedmiu Wspaniałych: Siedmiu wspaniałych wolontariuszy stworzyło drużynę, która od lutego 2016 r., podjęła współpracę z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Kuźni Raciborskiej. Praca wolontariuszy polegała głównie na pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji.

2. 66 TON JABŁEK DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec" w Kuźni Raciborskiej współpracowało w roku 2016 r. z Chrześcijańską Służbą Charytatywną Oddział Śląski, filia w Zabrzu. Dzięki tej współpracy mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska otrzymali bezpłatnie 66 ton świeżych, soczystych i pysznych jabłek.


3. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2015"


Zakończenie i uwieńczenie ciężkiej 9-miesięcznej pracy wolontariuszy pracujących w projekcie odbyło się Restauracji NOVA w Kuźni Raciborskiej. Zarząd SKA "Babiniec" złożył wszystkim Paniom gorące podziękowania.


Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec" złożyło w sierpniu władzom miasta sprawozdanie z realizacji PO PŻ. Gmina Kuźnia Raciborska dzięki realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2015 otrzymała: 44 615,27 kg żywności na kwotę 128 332,79 zł.


31 sierpnia 2016 o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej. Piątym punktem porządku obrad było złożenie sprawozdania przed Radą Miejską z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2015. Sprawozdanie złożyły: Celina Nowakowska i Elżbieta Glenc, które odpowiedzialne były za całość realizacji zadania w roku 2015/2016.


4. ROZPOCZĘCIE PODPROGRAMU 2016

9 września 2016 w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie informacyjne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w nowym PO PŻ, PODPROGRAM 2016 r. Pierwsze paczki w PODPROGRAMIE 2016 zostały wydane w październiku 2016 r. Program zakończy się w marcu 2017 r. Potrzebujący otrzymają w tej edycji prawie 49 kg żywności.


5. REMONT MIESZKANIA PANA ANDRZEJA


Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec" połączyło siły z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Służbą Pomocy działającą przy Kościele IN PLUS i Komendą Policji w Kuźni Raciborskiej. Wspólnymi siłami oraz środkami finansowymi przeprowadziliśmy mały remont w mieszkaniu jednej z osób potrzebujących z naszej gminy.
- Ściany zdrapali i zagruntowali wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego;
- Farby do ścian i na sufit zakupił Komisariat Policji;
- Pokój pomalował Pan Adrian wraz z kolegą Krzysztofem;
- Pan Andrzej otrzymał potrzebne materiały do pomalowania okien i drzwi, i sam wykonał to zadanie;
- Dodatkowe wsparcie finansowe - Kościół IN PLUS.


6. WARSZTATY KULINARNE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2016 - "Jedz zdrowo" oraz "Pieczemy świąteczne pierniczki".

Warsztaty prowadziła Pani Edyta Gleich z Chorzowa. W warsztatach uczestniczyło 20 osób w tym dzieci.


7. PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY


W Centrum Wolontariatu działa Punkt Wydawania Odzieży dla Potrzebujących. W roku 2016 z punktu skorzystało około 300 osób. Punkt czynny jest w poniedziałki od 9:00 do 11:00 oraz w piątki od 17:00 do 19:00.


8. DZIEŃ WOLONTARIUSZA - 5 GRUDNIA 2016

5 grudnia 2016 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W siedzibie "Babińca" spotkali się wolontariusze, którzy na co dzień współpracują z działającym przy stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu. Nasi wolontariusze pomagają przy wydawaniu żywności w Programie Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska. Mężczyźni rozładowują transporty z żywnością, przewożą towar wózkiem paletowym, a kobiety wydają paczki i odzież dla potrzebujących. Zespół wolontariuszy liczy obecnie 15 osób.


"Dobry człowiek jest jak światełko, wędruje poprzez mroki naszego świata i na swej drodze zapala zgaszone gwiazdy" /Phil Bosmans/.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYETEM TRZECIEGO WIEKU

W roku 2016 5 wolontariuszy z UTW pracowało przy wydawaniu paczek żywnościowych dla potrzebujących w ramach PO PŻ i przepracowało ponad 250 godzin. Jedna wolontariuszka pracuje przy wydawaniu odzieży. W roku 2016 wydała odzież ponad 300 osobom.


PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ

W roku 2016 wspierali nas:

Osoby prywatne: Gabriela Tomik, Jan Pyszny, Agnieszka i Paweł Nienartowicz, Renata Gdak, Renata Kuczera, Łukasz Kuczera, Marek i Irena Kozłowscy, Monika Kudla, Anna Kostka, Krystyna i Andrzej Koczapscy, Katarzyna Lewandowska.

Wolontariusze: Stefania Wełniak, Halina Porombka, Elfryda Wilk, Brygida Sokół, Leokadia Śliwka, Teresa Malecha, Anna Klich, Anna Bakota, Joanna Maciejska-Tul, Piotr Jakubczyk, Ewa Jakubczyk, Jerzy Strzała, Adam Turczyn, Adam Deniak, Andrzej Teleucki, Magdalena Kacprzak, Barbara Kacprzak.

Firmy, instytucje: "Mieszko" Racibórz, "Henkel" Polska sp. z o. o. Racibórz, Zespół "Miraż" z Raciborza, ACKEE GROUP Maria Strzeduła.

Urzędy: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.

Kościoły: Kościół Boży w Chrystusie "In Plus".

Wszystkim darczyńcom bardzo gorąco dziękujemy za wsparcie.

oprac. na podst. biuletynu SKA "Babiniec": Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz