12 stycznia 2017

Ustawa dekomunizacyjna. IPN rekomenduje zmianę nazw pięciu ulic

2 września 2016 r. w życie weszła tzw. ustawa dekomunizacyjna, czyli ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Według oceny Instytutu Pamięci Narodowej, w Kuźni Raciborskiej z tablic będzie musiało zniknąć pięciu patronów.


Mowa o ulicach znajdujących się w obrębie Osiedla: Pawła Findera, Małgorzaty Fornalskiej, gen. Karola Świerczewskiego, Janka Krasickiego i Marcelego Nowotki. Tak wynika z pisma, jakie od dyrektora oddziału IPN w Katowicach dra Andrzeja Sznajdera otrzymał sekretarz Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej Dominik Klimanek.

Ocena Instytutu Pamięci Narodowej nie jest póki ci wiążąca, bowiem do wydania ostatecznej opinii niezbędne będzie dołączenie kopii uchwały lokalnych władz o nadaniu nazwy będącej przedmiotem zapytania (a te były podejmowane w końcówce lat 60. XX wieku). "Bez zapoznania się z treścią uzasadnienia uchwały  dot. nadania imienia danej ulicy, nie można wykluczyć zbieżności nazwisk, a tym samym niemożliwe jest ustalenie faktycznego patrona danego obiektu, ani inspiracji, która przyświecała władzom miasta przy upamiętnieniu danej osoby" - czytam w piśmie IPN.

W dalszej części pismo zawiera dość szczegółowe biogramy zgłoszonych w zapytaniu osób, gdzie - w pięciu przypadkach - można znaleźć taką oto informację: "W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nazwa ulicy (tu podane nazwy wspomnianych wyżej patronów) powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. RP z 2016 r. poz. 744). Wyjątek stanowi informacja w odniesieniu do ulicy Arki Bożka, gdzie "Instytut Pamięci Narodowej nie widzi przesłanek, aby dokonywać zmiany ulicy w oparciu o ustawę z 1 kwietnia 2016 r. [...]".


Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami ustawy, zmiana musi nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy (czyli do września 2017 r.). Jej realizatorem ma być Rada Miejska, natomiast inicjatorem nowej nazwy może być burmistrz, Rada Miejska, Zarząd Osiedla lub mieszkańcy w formie ankiety czy konkursu.

Na koniec dodajmy, że pod koniec grudnia 2016 r. na ręce burmistrza i przewodniczącej Rady Miejskiej wpłynął wniosek Zarządu Osiedla z propozycjami zmiany nazw ulic dawniej nadanych. I tak: ul. Świerczewskiego proponuje się zmienić na Al. Jana Pawła II, ul. Findera na ul. Spacerową, ul. Nowotki na ul. Leśną, ul. Janka Krasickiego na ul. Ignacego Jana Krasickiego i ul. Fornalskiej na ul. Osiedlową.

W inicjatywę proponowania nowych nazw w miejsce wymienionych na wstępie włącza się również nasz portal. Swoje propozycje można wpisywać na naszym profilu na Facebooku lub nadsyłać na adres poczty elektronicznej (redakcja@tylkokuznia.info).

Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz