24 listopada 2016

Polsko-czeskie spotkanie ws. budowy kanału Odra-Dunaj [VIDEO]

23 listopada w Kuźni Raciborskiej spotkali się samorządowcy i organizacje społeczne z reprezentacją parlamentu czeskiego. Delegacja czeska to przedstawiciele Komisji Senackiej ds. rozwoju terytorialnego, administracji publicznej oraz środowiska oraz Ministerstwa Środowiska. O przebiegu spotkania mówi burmistrz Paweł Macha.


Lista obecnych ze strony czeskiej i polskiej podczas spotkania:

Senator Jitka Seitlová - místopředsedkyně výboru, vedoucí delegace
Senator Zdeňka Hamousová - členka výboru
Senator Petr Vícha - člen výboru
Sekretarz Kancelarii Senackiej: paní Jana Kružíková - tajemnice výboru
Ministerstwo Środowiska: Mgr Vendula Breburdová
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Szczeponek  
Starosta Raciborski Ryszard Winiarski       
Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz Irena Żylak 
Naczelnik Wydziału Drogowego Urzędu Miasta Rybnik Jacek Hawel    
Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki        
Wójt Gminy Nędza Anna Iskała     
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha
Wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń       
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bierawa Czesław Kudzia
Kierownik Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gorzyce Izolda Gajowska  
Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys     
Członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministerstwie Środowiska / Zastępca Wiceburmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Gabriela Tomik 
Członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej Kpt. ż. ś. Andrzej Podgórski 
Z-ca Dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu Morawskośląskiego/Czechy Paveł Santarius       
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w K-Koźlu Mariusz Przybylski   
Członek Rady Miasta Racibórz/Dyrektor MOKSiR Michał Fita  


Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz