17 października 2016

Z redakcyjnej skrzynki: Jakich patronów na nasze ulice?

Nie milkną echa ustawy dekomunizacyjnej, o której przed tygodniem rozmawialiśmy z sekretarzem Dominikiem Klimankiem. Głos w sprawie możliwych patronów naszych ulic postanowił zabrać jeden z naszych mieszkańców i czytelników, którego list zamieszczamy poniżej.


OTWARTY LIST OBYWATELA DO CZŁONKÓW RADY MIEJSKIEJ, ZARZĄDÓW TMZR ORAZ DFK I DO CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Imię dla dziecka wybierają jego rodzice. Patrona szkoły (bohatera) - uczniowie i nauczyciele tej placówki oświatowej itd., itp. Kilku ulicom naszego miasta trzeba nadać nowych patronów.

Kto może, kto powinien wskazać najbardziej zasłużonych kandydatów? Zasłużonych dla naszego Miasta i regionu? Moim zdaniem - lokalni historycy - uczynią to najlepiej.

Jako (już doświadczony) obywatel pytam, czy wśród kandydatów na patronów naszych ulic nie(mogą) powinny się znaleźć nazwiska takich Wielkich Synów Ziemi Raciborskiej jak np.: ks. opat Adalbert Kurzeja, arcybiskup i generał Wojsk Polskich Józef Gawlina, dr Jan Kalemba, Jerzy Ziętek, Bracia Cystersi (z Rud), śląscy sybiracy, Anton M. Schoenawa? Do dzisiaj nie ma w naszym mieście np. ulicy Szkolnej.

Czy nie byłoby celowym przeprowadzenie w tej sprawie małego sondażu opinii publicznej?

Jan Kluska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz