28 września 2016

Włącz się w budowę trasy do gry w kapsle i weź udział w zawodach!

Już w najbliższą sobotę, 1 października w parku "Dębina" w Kuźni Raciborskiej odbędą się VI Mistrzostwa Świata Gry w Kapsle. Budowa kapslowej trasy rozpocznie się o godz. 15:00, początek zawodów przewidziany jest na godz. 16:00. W razie niepogody, gra odbędzie się w holu MOKSiR.


Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej serdecznie zaprasza wszystkich mistrzów, wicemistrzów oraz wiernych fanów zeszłych edycji imprezy do pomocy przy budowie trasy. Budowanie trasy rozpocznie się o godzinie 15:00 (01.10) w parku "Dębina". Zawody rozegrane będą w trzech kategoriach wiekowych: I - do 10 lat,  II - od 10 do 15 lat, III - pozostali. Poniżej przedstawiamy regulamin mistrzostw.

1. W zawodach może wziąć udział każdy, kto przyniesie ze sobą kapsel z butelki.
2. Uczestnik gra tylko jednym kapslem, który może obciążyć np. plasteliną, monetą itp.
3. Zapisy chętnych przed startem od godziny 15:30
4. Startującemu po zapisaniu się w biurze zawodów przydzielany jest numer i wyznaczana kategoria wiekowa, według której będzie klasyfikowany na mecie.
5. Numer startowy wyznacza kolejność przystąpienia do gry.
6. Zawodnicy poruszają się za pomocą trzech pstryknięć kapsla w każdej kolejce. Drobne niezamierzone pchnięcia i wszelkie inne przesunięcia, będę liczone jako pstryknięcia. Każdy kapsel, który wyleci poza trasę, także w wyniku uderzenie cudzym kapslem, albo z innej przyczyny, wraca na start lub na linię ostatniej premii, którą prawidłowo minął.
7. Kapsel, który wypadł z trasy, to taki, który nie dotyka nawet o włos wyznaczonej drogi. Niedopuszczalne są celowe wypchnięcia innych kapsli. Za takie złośliwości grozi sprawcy dyskwalifikacja. Niestety także w takim wypadku poszkodowany musi wrócić na start lub na ostatnio przekroczoną premię. Ścinanie zakrętów możliwie jest, gdy kapsel porusza się tylko po wyznaczonym torze. Przeskakiwanie na dalsze odcinki trasy i inna jazda na skróty, będzie skutkowała jak wypadnięcie gracza z trasy.
8. Dozwolone jest przed pstryknięciem przesunięcie kapsla na dogodniejsze miejsce, jednak tylko prostopadle do osi drogi.
9. Zawodnicy będą pokonywać w trakcie wyścigu różne przeszkody rozlokowane na kapslowym torze.
10. Pierwsi trzej uczestnicy z każdej kategoria, którzy dotrą do mety zostaną nagrodzeni.
11. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będą przedstawiciele biura zawodów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz