10 sierpnia 2016

Strategia Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2025. Konsultacje społeczne

10 sierpnia do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska został skierowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu dotyczącego "Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2025". Jest to efekt kilkumiesięcznych prac obejmujących warsztaty, spotkania i konsultacje z udziałem lokalnych liderów, radnych, sołtysów, pracowników samorządowych oraz mieszkańców gminy.


Uwagi zbierane będą zarówno w formie elektronicznej (poczta@kuzniaraciborska.pl), jak i papierowej (sekretariat Urzędu Miejskiego, ul. Słowackiego 4). Konsultacje w wyżej wymienionych formach prowadzone będą do 17 sierpnia 2016 r.

Celem prowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i sugestii różnych grup interesariuszy na temat Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2025

Z pełną informacją dotyczącą procedury prowadzenia konsultacji, z tekstem uchwały oraz tekstem dokumentu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz