01 lipca 2016

XX sesja Rady Miejskiej: Burmistrz z absolutorium

23 czerwca w Sali Ślubów przy Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyła się XX sesja Rady Miejskiej, podczas której radni udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.
Sesja absolutoryjna, zwana także budżetową to jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku, bowiem radni - po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a także z opinią Komisji Rewizyjnej - udzielają burmistrzowi swojego rodzaju wotum zaufania z tytułu realizacji gminnego budżetu.


Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kuźnia Raciborska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok zagłosowało 15 radnych.

Budżet gminy Kuźnia Raciborska w roku 2015 zamykał się kwotami:

Dochody: 29 688 140,03 zł

Wydatki: 29 508 589,06 zł

W roku 2015 nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek. Wszystkie poprzednie zobowiązania kredytowe były spłacane na bieżąco. Wszystkie zadania zaplanowane na rok 2015 zostały zrealizowane.

***

Podczas sesji pożegnano również dwóch długoletnich pracowników odchodzących na emeryturę: Elżbietę Podolec - kierownika Biura Rady Miejskiej oraz Witolda Ciuberka - dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.oprac. BK, fot. Marcin Gałuszka-Biernacki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz