28 czerwca 2016

Drugoklasiści z Kuźni przeszli kurs nauki pływania [FOTO]

W okresie od 4 kwietnia do 23 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej realizowany był projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" w ramach zadania "Sport dla wszystkich" działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży".Projektem objęto 73 uczniów klas drugich, nieumiejących pływać, dla których zorganizowano 11 pozalekcyjnych wyjazdów na basen (dla każdej z 5 grup), po 2 godziny lekcyjne każdego ucznia na basenie, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników.

Dzieci były dowożone do pływalni H2Ostróg w Raciborzu, również odwożone do ustalonych miejsc, gdzie były odbierane przez rodziców. Cały nadzór nad wyjazdami, przebywanie w szatani i na kąpielisku, sprawowali opiekunowie - wychowawcy i chętni rodzice uczniów.


Na pierwszym spotkaniu uczniowie zapoznali się z zasadami prawidłowego zachowania się na basenie oraz zasadami higieny na pływalni. W ciągu następnych godzin dzięki przeprowadzonym obserwacjom zachowania się dzieci w środowisku wodnym i wcześniejszym doświadczeniom związanym z wodą, instruktorzy dokonali podziału na mniejsze grupy.

Grupę dzieci początkujących, które wcześniej miały małą styczność z wodą oraz grupę dzieci bardziej zaawansowanych, które potrafiły wykonać proste ćwiczenia z podstaw pływania. Przez kolejne zajęcia dzieci próbowały swoich umiejętności zarówno na małym jak i na głębokim basenie. Każde zajęcia zaczynały się grami i zabawami w wodzie, a kończyły pobytem na rekreacyjnej części basenu, gdzie mogły aktywnie odpocząć w wodzie.

W czasie zajęć realizowane były ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawy ruchów napędowych w środowisku wodnym.


Głównym celem wyjazdów było propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie do czynnego uprawiania sportu. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach i zdobywały nowe umiejętności i doświadczenia związane z pływaniem. Widoczna była także integracja poszczególnych klas, która pozytywnie wpływała na relacje między rówieśnikami.

Dzięki udziałowi w projekcie, uczniowie klas drugich nabyli umiejętności podstaw pływania i oswoili się z wodą. Jesteśmy pewni, że spędzając aktywnie wakacje nad wodą, nasi uczniowie będą bezpieczni.

Projekt finansowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Kuźnia Raciborska.


Materiał nadesłany

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz