13 kwietnia 2016

Nie żyje o. Adalbert Kurzeja - Honorowy Obywatel Gminy

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dziś w wieku 96 lat zmarł o. Adalbert Kurzeja, opat klasztoru w Maria Laach, od 2003 r. Honorowy Obywatel Gminy Kuźnia Raciborska.
Adalbert Kurzeja urodził się 24 listopada 1920 r. w Kuźni Raciborskiej, gdzie ukończył szkołę podstawową, uczęszczając później do gimnazjum w Raciborzu. Po maturze, w 1940 r., studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym samym roku powołany został do wojska. Po zakończeniu wojny, po 1946 r., kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie.

W Stolicy Piotrowej, w 1951 r., przyjął święcenia kapłańskie. Od 1952 r. mieszkał w Niemczech, gdzie założył habit benedyktyński i wstąpił do opactwa w Maria Laach. W 1967 r. obronił na fakultecie teologicznym w Trier pracę doktorską na temat średniowiecznej liturgii w tamtejszej katedrze. W latach 1967-1973 był asystentem na wydziale teologicznym, a następnie pracownikiem naukowym Instytutu Liturgii w Tier.

o. Adalbert Kurzeja podczas uroczystości nadania mu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kuźnia Raciborska, 7.10.2003 r. 
(fot. Kronika Kuźni Raciborskiej)

W latach 1977-1990 był opatem klasztoru Maria Laach. Będąc na emeryturze, zajmował się się duszpasterstwem i pracą naukową. Po wojnie nawiązał kontakt z hierarchami Kościoła wrocławskiego, od 1957 r. był w ścisłych kontaktach z kardynałem Bolesławem Kominkiem. Wysyłał do polski literaturę liturgiczną, co ściągnęło na jego rodzinę w Polsce represje ze strony służby bezpieczeństwa i doprowadziło do zakazu dalszych wysyłek. Mimo kłopotów, w 1956 r. udało mu się odwiedzić rodzinną Kuźnię Raciborską. Pobyt w Polsce wykorzystał do nawiązania ściślejszych kontaktów z miejscowym klerem oraz krzeszowskimi benedyktynkami. Pomagał potem zarówno instytucjom kościelnym oraz materialnie i finansowo osobom prywatnym.

 o. A. Kurzeja podczas mszy w kuźniańskim kościele w 15. rocznicę pożaru lasów, 10.09.2007 (fot. B. Kozina)

Po 1981 r. przyjeżdżał z Maria Laach do Polski z dużymi transportami żywności. Wspomniany kard. Kominek był głównym autorem słynnej odezwy biskupów polskich z 1965 r. "przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Wpływ na jej treść miała korespondencja kardynała z o. Kurzeją, w której wymieniali poglądy na problem polsko-niemieckiego pojednania. Bardzo mocno angażował się w prace na rzecz budowania porozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami. 7 października 2003 r. władze Kuźni Raciborskiej nadały opatowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kuźnia Raciborska.

Często odwiedzał swoją rodzinną ziemię, modląc się po polsku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz