07 marca 2016

Sportowiec Roku - ankieta przerwana

6 marca o godz. 22:00 zakończyło się głosowanie w II plebiscycie na najlepszego sportowca Gminy Kuźnia Raciborska. Oficjalne wyniki nie są jednak znane, bowiem ankietę przerwano z powodu - jak napisano na stronie Urzędu Miejskiego - niesportowego zachowania internautów.Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, gdzie wyświetlana była sonda, czytamy:

"Internauci używając telefonów komórkowych oraz technik zmiany adresów IP generowali fikcyjne głosy w ankiecie. Adresy te są zapisane w logach strony www Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej i w łatwy sposób można poznać numery telefonów komórkowych oraz adresy IP osób, które dokonywały tych wpisów.

Ankieta została wyłączona, a głosy uważam za nieważne. Takie zachowanie stawia w złym świetle wszystkich prawdziwych sportowców nominowanych do tytułu.

Serdeczne podziękowania składam młodym ludziom, który w niedzielę w godzinach wieczornych poinformowali mnie o dziwnych głosach generowanych w ankiecie. Piotr Nienartowicz".

Jak się dowiedzieliśmy, kwestię ostatecznego rozstrzygnięcia plebiscytu przekazano Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji (do jej zadań należy nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu), której członkowie na marcowym posiedzeniu mają zdecydować, jak odnieść się do zaistniałego problemu. O sprawie będziemy informować.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz