24 marca 2016

RAFAMET S. A. podsumowuje rok 2015

W 2015 roku Fabryka Obrabiarek RAFAMET S. A. w Kuźni Raciborskiej oraz jej spółki zależne wypracowały zysk netto w wysokości 3,750 mln złotych przy sprzedaży ogółem w wysokości 92,979 mln złotych.
Do eksploatacji oddano sztandarową inwestycję ostatnich lat - Halę Montażu Finalnego II. Sfinalizowano zakup obrabiarkowej marki PORĘBA 1798. Doposażono wydział obróbki w nowoczesne maszyny eksploatacyjne. Spółka posiada pełny portfel zamówień na rok 2016.

 Budowanie kompetencji innowacji

- Aktualna sytuacja finansowa RAFAMET S. A. jest o wiele więcej niż dobra. Spółka, według stanu na 21 marca br. posiada w zasadzie pełne pokrycie planu produkcji i sprzedaży na 2016 r. w formie zamówień i kontraktów klientowskich. Obecnie koncentrujemy swoje wysiłki marketingowe na powiększaniu stanu kontraktacji na następne lata, posiadając już jednostkowe zamówienia na lata 2018 i 2019 - informuje E. Longin Wons, prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S. A.

- W 2015 r. naszym celem było budowanie kompetencji innowacji na wielu obszarach aktywności biznesowej Spółki. Stworzyliśmy w firmie klimat, przeświadczenie o bezwzględnej konieczności działań "innowacyjnych", tak w zakresie myślenia o nowych produktach i rynkach, jak również w odniesieniu do modyfikacji kultury organizacyjnej RAFAMETU. Poza tym w 2015 r. zakończyliśmy opracowanie całkowicie nowej dokumentacji lekkiej obrabiarki podtorowej typu UGE 180 N, przeznaczonej do reprofilowania kół pojazdów szynowych i - co szczególnie ważne - wyprototypowaliśmy ten wyrób w pełnym zakresie. Posiadamy już kilkanaście kontraktów na realizację tego produktu, który poprzez zastosowane nowatorskie rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne daje nam dużą przewagę konkurencyjną - podkreśla prezes E. Longin Wons.


W tym kontekście warto odnotować, że w bieżącym roku spodziewane jest zakończenie prac nad dokumentacją zupełnie nowej obrabiarki portalowej o napędzie ciernym typu UFD 125 N przeznaczonej do KDP (koleje dużych prędkości). Nad koncepcją tej maszyny przedstawiciele firmy RAFAMET pracowali przez ostatnie lata. W fazę finalizacji wchodzą również rozwiązania związane z podtorowymi ciężkimi i lekkimi obrabiarkami typu tandem do symultanicznego reprofilowania wszystkich czterech kół wózka jezdnego pojazdu szynowego (bez demontażu wózka z pojazdu szynowego), które w roku 2017 będą instalowane u klientów z Australii oraz Chin. Prace zarówno nad tymi, jak i innymi produktami będą prowadzone w 2016 r.

W 2015 r. oddano do eksploatacji Halę Montażu II - sztandarową inwestycję ostatnich lat, która dla RAFAMETU jest fundamentem dalszego rozwoju. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2014 r. i - jak podkreślają zarówno pracownicy, jak i klienci - ta inwestycja procentuje od pierwszego dnia informacji o jej rozpoczęciu.

Kierunki sprzedaży w 2015 roku i plany dotyczące roku bieżącego

W 2015 r. większą część swoich przychodów, bo ponad 78 % Spółka zrealizowała na rynku zagranicznym. Turcja, Arabia Saudyjska, Węgry, Chiny, Tajlandia to kraje, na rzecz których produkcja roku ubiegłego była największa.

- W 2016 roku wysiłki marketingowe Spółki będą koncentrować się na rynkach: Europy (Turcja, Belgia, Czechy, Węgry, Rumunia, Francja, Polska), Afryki (Maroko, Mauretania, Etiopia, Namibia), Bliskiego (Arabia Saudyjska, Katar) oraz Dalekiego Wschodu (Chiny, Malezja, Singapur, Tajlandia). Spółka pracuje także nad jednostkowymi kontraktami dla firm z Australii, Argentyny i USA - wylicza prezes E. Longin Wons.

Materiał nadesłany / Anna Koza, Adventure Media s. c.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz