10 grudnia 2015

Wiktoria Świderek i Marcin Masłowski z tytułem "Wolontariusz Roku 2015" [FOTO]

8 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyła się Gala Wolontariatu, podczas której uhonorowano osoby działające charytatywnie na rzecz lokalnej społeczności.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest 5 grudnia. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest świętem wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i energię pomagając innym. Ustanowienie tego święta było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej oraz stało się zaczątkiem promocji idei wolontariatu.


Chcąc docenić pracę wolontariuszy działających na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, organizatorzy (Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec") zwrócili się do gminnych organizacji, instytucji i szkół, by wytypowały osoby, które powinny zostać uhonorowane tytułem Wolontariusza Roku. Spośród 11 zgłoszeń, komisja konkursowa ostatecznie zatwierdziła 9 osób:

Elżbieta Glenc. Koordynator Centrum Wolontariatu działającym przy Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych "BABINIEC". Brała aktywny udział w akcji "Szlachetna Paczka 2014" oraz w tegorocznej akcji "Serce = Sercu". Pani Elżbieta jest współorganizatorem i pracownikiem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Działa również jako wolontariusz "Sobotniej Szkółki Aniołów Stróżów", aktywnie wspierała akcję śniadania dla bezdomnych, pracuje też przy wydawaniu odzieży dla potrzebujących. Pani Elżbieta to pomocna dłoń dla tych, którzy potrzebują mądrej rozmowy i wsparcia.

Aleksander Lenart i Paweł Wrzodak. Obaj aktywnie działają w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźni Raciborskiej. Angażują się w życie jednostki i pomagają we wszystkich akcjach organizowanych przy OSP. Od lat biorą udział w organizacji festynów i imprez okolicznościowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. Włączają się w pomoc Jednostkom Pomocniczym Osiedle Nr 1 oraz Stara Kuźnia. Organizują zajęcia dla młodzieżowej grupy strażaków. Od 7 lat dbają o bezpieczeństwo podczas festynu z okazji Dnia Św. Marcina. Druhowie w pełni realizują motto strażaków ochotników "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek".

Marcin Masłowski. Obecnie uczeń Technikum nr 1 w Raciborzu. Aktywnie angażuje się w wolontariat przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wcześniej aktywny wolontariusz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, gdzie pomagał przy wszystkich festynach, imprezach i uroczystościach. Obecnie bierze czynny udział w organizacji m. in. Dnia Dziecka, Pożegnania Lata, jak również pomaga instruktorom MOKSiR-u przy prowadzeniu zajęć świetlicowych. Marcin angażuje się w pomoc wszystkim osobom potrzebującym. W swoim otoczeniu jest pomocną duszą, która bardzo aktywnie angażuje się w każde przedsięwzięcie, które jest realizowane w okolicy. Mimo różnych życiowych zawirowań, nigdy nie odmówił pomocy drugiemu człowiekowi.
 
Wilibald Mazurek. Skromny, bezkonfliktowy, obowiązkowy, zawsze zaangażowany, służy radą i pomocą. Działa bardzo aktywnie na rzecz mieszkańców sołectwa Ruda Kozielska. Aktywny w organizacjach działających w Rudzie Kozielskiej: Ludowym Klubie Sportowym i Ochotniczej Straży Pożarnej. Prawdziwy społecznik, który nie liczy godzin pracy, a wszystkie podejmowane działania są dla niego ważne. Pan Wilibald pielęgnuje rodzinne tradycje. Jest "szefem" grupy, która organizuje odpust św. Urbana w Rudzie Kozielskiej, imprezie która integruje społeczność całej Rudy Kozielskiej. 


Agata Piec. Młoda, aktywna, pomysłowa osoba, która utworzyła zespół taneczny mażoretek przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach. Bardzo lubi pracę z dziećmi, a przede wszystkim uwielbia taniec mażoretkowy, w którym sama zdobywała wiele sukcesów. Pani Agata w roku 2012 założyla zespół taneczny "Olympia", który obecnie liczy 35 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Zajęcia prowadzi 3 razy w tygodniu po półtorej godziny. Oprócz nauki tańca mażoretkowego Pani Agata rozwija w dzieciach sprawność fizyczną, kulturę, dyscyplinę i integrację dzieci z różnych środowisk. Wychowankowie Pani Agaty zdobywają wiele nagród na konkursach organizowanych w powiecie i w kraju. Jedna z podopiecznych zdobyła tytuł wicemistrza Polski w tańcu mażoretkowym solo z pomponami.

Ewa Serafin. Nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej. Opiekun Klubu Wolontariusza przy Szkole Podstawowej. Pani Ewa zaszczepia w najmłodszych mieszkańcach naszego miasta chęć niesienia pomocy i bezinteresowne zaangażowanie. Organizowała wyjazdy do Domu Pomocy Społecznej. Pani Ewa bierze udział w działaniach mających na celu uwrażliwienie młodych ludzi na ludzką krzywdę. Mocno angażuje się w pomoc uczniom. Przez prowadzenie Klubu Wolontariusza Pani Ewa wychowała wielu młodych, aktywnych wolontariuszy. 

Leokadia Śliwka. Miła, uśmiechnięta, zawsze gotowa do pracy wolontaryjnej. Na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku zajmuje się dokumentowaniem spotkań przez fotografowanie. Mocno angażuje się w wydawanie żywności w Banku Żywności oraz podczas akcji "SERCE=SERCU", świąteczna paczka. Pani Leokadia pomaga potrzebującym zwracającym się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracuje społecznie w UTW, wprowadza nowe osoby do wolontariatu.  

Wiktoria Świderek. Uczennica klasy I Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w działaniach klubu wolontariusza działającego przy ZSO pod opieką Pani Ewy Serafin. Wiktoria co rocznie pomaga w "Akcji Lato" organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci między innymi przy organizacji konkursów, imprez i wydawaniu posiłków. Pomaga również w trakcie akcji przygotowywania paczek świątecznych dla rodzin potrzebujących z ramienia TPD. Aktywnie angażuje się w imprezy świetlicy ZSO m. in. Andrzejki, bale i czytanie bajek. Wiktoria pomagała w trakcie tegorocznej Akcji Lato odbywającej się podczas wakacji. Brała udział w organizacji "śniadania wielkanocnego dla potrzebujących" w ZSO. Realizuje program CEO "Poczytajmy" - czytanie bajek najmłodszym dzieciom w świetlicy, angażuje się w organizację obchodów Dnia św. Marcin w ZSO.


Po długiej naradzie jury konkursowe - analizując szczegółowo dokonania kandydatów podjęła decyzję, że Wolontariuszami Roku zostali - ex aequo - Wiktoria Świderek i Marcin Masłowski. Laureatom wręczono okolicznościowe statuetki i pamiątkowe dyplomy, a pozostałym - bukiety kwiatów i podziękowania. Nagrody w imieniu burmistrza Pawła Machy wręczyła Wiesława Czogała - kierownik Referatu Edukacji, Sportu i Promocji, Sabina Chroboczek-Wierzchowska przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Celina Nowakowska Prezes SKA "Babiniec".

Uroczysta gala była ponadto okazją do podsumowania świątecznej akcji "Serce = Sercu" organizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec". Celem akcji było udzielenie mądrej, fachowej i konkretnej pomocy pięciu rodzinom zamieszkujących gminę Kuźnia Raciborska, a będących w trudnej sytuacji losowej. Całą akcją kierowała Agnieszka Nienartowicz, której - podobnie, jak i darczyńcom - złożono serdeczne podziękowania.


W trakcie uroczystości przedstawiono również sprawozdanie z akcji "Świąteczna Paczka". Zadania, jakie zrealizowano w jej trakcie zaprezentowała Katarzyna Lewandowska. Podziękowania powędrowały również do rąk Celiny Nowakowskiej, która od kilku lat szefuje "Babińcowi".

Galę uświetnił występ wokalny Beaty Piwowarczyk oraz Aleksandry Kajstury.


Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz