21 września 2015

Wędkarze świętowali 40-lecie istnienia Koła PZW [FOTO]

W niedzielę, 20 września w sali byłego hotelu "Jantar" w Kuźni Raciborskiej odbyła się uroczystość 40-lecia powołania do życia miejsko-gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Poniżej relacja ze spotkania autorstwa prezesa Piotra Andrzeja Klichty.
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kuźni Raciborskiej obchodzi jubileusz 40. rocznicy powołania koła miejsko-gminnego na bazie sekcji wędkarskiej działającej przy FO "RAFAMET".

Uchwałą Zarządu Okręgu w Opolu z 19 sierpnia 1975 r., na wniosek Zarządu Sekcji PZW przy FO "RAFAMET", Zarząd Okręgu powołał Koło Zakładowe PZW przy Fabryce Obrabiarek w Kuźni Raciborskiej. Na Walnym Zebraniu Sekcji 20 września 1975 roku - 82 członków wybrało nowe władze koła:

Władysław Oleniacz - Prezes
Jerzy Wycisk - I Wiceprezes
Gerard Wawroszek - II Wiceprezes
Zygmunt Dula - Sekretarz
Wilhelm Gomółka - Skarbnik
Hubert Wardęga - Gospodarz koła
Jan Kuligowski - członek Zarządu
Kazimierz Sprącel - członek Zarządu
Roman Pluta - członek Zarządu


Honorowym Prezesem koła wybrano Bernarda Reicha z Raciborza.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Jan Wojnar
Sekretarz - Franciszek Owczarek
Członek - Henryk Świdrak

Sąd Organizacyjny:
Przewodniczący - Emil Brzoska
Zastępca - Ryszard Rupniewski
Sekretarz - Andrzej Kościołek

Opiekunem koła z ramienia Dyrekcji "Rafametu" wybrano Jana Kuligowskiego.

Na uroczyste spotkanie, które odbyło się 20 września br. w sali hotelu "JANTAR” (równo 40 lat od momentu tamtego zebrania), zostali zaproszeni wszyscy działacze z lat 1975-2015 oraz obecny Zarząd koła. Chwilą ciszy uczestnicy spotkania uczcili pamięć ówczesnych władz, gdyż niewielu doczekało tegorocznego jubileuszu.


Na spotkanie przybyli również:
- Sabina Chroboczek-Wierzchowska - przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej;
- Piotr Kielar (w zastępstwie starosty) - Referat Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu Raciborskiego;
- Tomasz Pacia - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie;
- mł. asp. Radosław Rolka - dzielnicowy Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej;
- Jan Kluska - hm., TZMR, "Tyta"; oraz
- Bartosz Kozina - portal tylkokuźnia.info

Z ramienia PZW przybyli przedstawiciele macierzystego koła Racibórz w osobach:

- Dariusz Gacek - sekretarz Gł. Komisji Rewizyjnej ZG, członek Prezydium ZO PZW w Katowicach, przewodniczący Komisji Promocji ZO PZW w Katowicach, wiceprezes Koła Racibórz;
- Leszek Boczoń - członek ZO PZW, członek Komisji Gospodarczej ZO PZW w Katowicach, sekretarz MSK powiatu raciborskiego oraz
- Andrzej Szczęsny - członek Prezydium ZO PZW w Katowicach, opiekun Rej. VI PZW, prezes koła PZW Niedobczyce;
- Władysław Wenerski - rzecznik dyscyplinarny ZO PZW W Katowicach;
- Piotr Mularczyk - członek OSK PZW w Katowicach, prezes koła PZW Chwałowice.

Nie przybył natomiast (pomimo rozmów i zaproszenia) przedstawiciel ZO w Opolu. Historia lubi się powtarzać: 40 lat temu na I Walne Zebranie koła nie przybył nikt z Zarządu Okręgu z Opola. Fatum - czy przypadek?


I część spotkania to zarys historyczny działalności koła (wraz z wykazem władz w latach 1975-2012). Prezes koła przedstawił też najważniejsze aspekty działalności Zarządu Koła, najważniejsze daty i fakty, osiągnięcia i problemy Zarządu i członków koła na przestrzeni 40 lat.

Następnie Dariusz Gacek zapoznał zebranych z obchodami 65. rocznicy powstania PZW i działalnością Zarządu Okręgu w Katowicach.

W II części najbardziej aktywni działacze 40-lecia otrzymali okolicznościowe odznaki 65-lecia PZW.

Natomiast na ręce Zarządu koła skierowano:
List gratulacyjny od przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, gratulacje wraz z upominkiem od Starostwa Powiatowego w Raciborzu, puchary i gratulacje od ZO PZW w Katowicach, koła PZW w Raciborzu, koła PZW w Chwałowicach oraz rzecznika dyscyplinarnego ZO PZW w Katowicach.


Jednocześnie przewodnicząca RM przekazując na ręce prezesa list gratulacyjny życzyła całemu Zarządowi Koła PZW owocnej działalności w rozwoju wędkarstwa na terenie naszej gminy. Gratulacje dla całego Zarządu i środowiska wędkarskiego złożyli również: Piotr Kielar, Jan Kluska, Tomasz Pacia oraz Radosław Rolka.

Wyrazy podziękowania złożyli również zaproszeni goście PZW oraz zaproszeni byli działacze koła. Wzniesiono również toast za obecny jubileusz koła oraz za dalszą pomyślność i rozwój wędkarstwa.

Obecni zapoznali się z albumami zdjęciowymi z działalności Koła, archiwalnymi zdjęciami i dokumentami lat 70. oraz dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej Koła.


Kolejny etap jubileuszu to jubileuszowe zawody wędkarskie dla wszystkich członków Koła, które odbędą się 17 października na zbiorniku Siedliska wraz z cennymi pucharami, nagrodami oraz posiłkiem.

Należy nadmienić, że za dwa lata - w 2017 roku - odbędzie się jubileusz 55-lecia utworzenia sekcji wędkarskiej przy FO "Rafamet" - kolebki wędkarstwa na terenie naszej gminy. Myślę, że oczekiwać będziemy tego jubileuszu z podniesionym czołem, a swoją postawą oraz zaangażowaniem udowodnimy, że nasza organizacja jest ceniona i potrzebna naszemu społeczeństwu.

Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
w Kuźni Raciborskiej

Piotr Andrzej Klichta


Zdjęcia: Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz