22 września 2015

Kolejne maszyny RAFAMETU będą pracowały w Azji

Pozytywnie zakończyły się odbiory wstępne maszyn, które RAFAMET wyprodukował dla klientów z Azji. Obrabiarka portalowa UDA 125 N zostanie dostarczona do Bangkoku, gdzie pracować będzie w specyficznym klimacie.

To pierwsza maszyna spółki z Kuźni Raciborskiej stworzona dla klienta z Tajlandii. W trudnych warunkach atmosferycznych pracować będzie również tokarka podtorowa UGE 150 N. Wykonano ją dla tajwańskiego operatora kolejowego, który doskonale zna możliwości tej maszyny, gdyż od 2006 roku użytkuje ten sam model tokarki. Jego zamówienie to kolejne potwierdzenie najwyższej jakości rafametowskich maszyn i doskonała dla nich rekomendacja.

Odbiory wstępne zrealizowane niedawno w Fabryce Obrabiarek RAFAMET S. A. dowodzą silnej pozycji tego przedsiębiorstwa na bardzo trudnym rynku, a jednocześnie najwyższej jakości produkowanych przez nią maszyn. Wyjątkowo wymagający i skrupulatni klienci z Azji, mimo silnej konkurencji, na dostawcę urządzeń wybrali Fabrykę Obrabiarek RAFAMET S. A.

Pierwsza maszyna RAFAMETU dla State Railway of Thailand
Niezwykle specyficzne - tak bez cienia przesady można określić zamówienie realizowane dla tajskiego operatora kolejowego - State Railway of Thailand (SRT). - Pierwsze postępowanie przetargowe na maszynę dla tego odbiorcy miało miejsce ponad dekadę temu. Wówczas zamawiający wybrał obrabiarkę RAFAMETU, lecz przetarg został anulowany ze względów niezależnych od nas - relacjonuje Krzysztof Pestkowski, kierownik sprzedaży w Fabryce Obrabiarek RAFAMET S. A. - Rozpisywano kolejne przetargi, a ostatni - czwarty z kolei - zakończył się dla nas pozytywnie. Kontrakt został podpisany we wrześniu 2014 roku - mówi K. Pestkowski.

Wstępny odbiór obrabiarki portalowej UDA 125 N miał miejsce w lipcu. Sterowana numerycznie dwusuportowa tokarka specjalna przeznaczona do regeneracji profilu jezdnego kół stosowanych w szynowych pojazdach kolejowych jest pierwszą maszyną producenta z Kuźni Raciborskiej wyprodukowaną na zamówienie klienta z Tajlandii.

Obrabiarka będzie pracować w specyficznych warunkach atmosferycznych. Klimat Tajlandii cechuje się nie tylko wysokimi temperaturami i wilgotnością powietrza sięgającą nawet 100 %, lecz także realną groźbą wystąpienia w porze deszczowej podtopień na terenach zalewowych. Wyprodukowaną w RAFAMECIE obrabiarkę dostosowano do tych wymagających realiów. - Urządzenia elektroniczne będą w tych nietypowych warunkach działały bez zarzutu, dzięki zastosowaniu specjalnego wyposażenia zdolnego do pracy w tropiku. Co więcej, zamawiający zawarł w specyfikacji technicznej wymóg stworzenia specjalnego postumentu, na którym stanie obrabiarka. Realizacja tego postulatu pozwoli uniknąć zalania i uszkodzenia maszyny podczas powodzi spowodowanej wylewaniem w porze deszczowej rzeki znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu - wyjaśnia Krzysztof Pestkowski.

Tajlandia jest dla RAFAMETU perspektywicznym rynkiem. Krzysztof Pestkowski utwierdził się o tym w bieżącym roku, podczas swojego pobytu w tym kraju. Wówczas miał okazję wizytować jeden z warsztatów tajskiego operatora kolejowego, w którym pracują stare, ponad 30-letnie maszyny.

Przedstawiciele SRT mieli natomiast okazję przekonać się, jakie możliwości oferuje RAFAMET, podczas odbioru wstępnego zamówionej przez nich obrabiarki UDA 125 N. Co więcej, w trakcie swojego pobytu w Polsce, reprezentanci odbiorcy złożyli wizytę referencyjną w Lesznie, gdzie zaprezentowano im działające w tamtejszym zakładzie maszyny RAFAMETU, z których klient jest bardzo zadowolony. Wizyta, podobnie jak i sam odbiór wstępny przebiegły pomyślnie.

Druga tokarka dla Taiwan Railways Administration

Jednym ze świadectw najwyższej jakości maszyn spółki z Kuźni Raciborskiej są zamówienia od odbiorców, którzy już użytkują wyprodukowane przez nią maszyny. Jednym z nich jest Taiwan Railways Administration (TRA) - tajwański operator kolejowy, u którego dziewięć lat temu zainstalowano tokarkę podtorową UGE 150 N. Odbiór wstępny drugiej maszyny tego samego typu, przeznaczonej do obróbki profili kół jezdnych zestawów pojazdów szynowych, miał miejsce pod koniec maja br.

Zanim do niego doszło, zamawiający zaakceptował dostarczoną mu nadzwyczaj obszerną dokumentację techniczną. W ocenie Krzysztofa Pestkowskiego ten etap miał kluczowe znaczenie dla całego projektu. - Odbiorca z Tajwanu jest wyjątkowo wymagający. Realizacja zamówienia wiązała się z przygotowaniem szeregu dokumentów, m. in. specjalnej specyfikacji komponentów maszyny oraz ich parametrów, co wymagało od nas znaczącego zaangażowania - wyjaśnia. O tym jak trudne jest uzyskanie aprobaty TRA niech świadczy fakt, iż jedna z firm współpracujących z kolejami tajwańskimi od 3 lat nie jest w stanie sfinalizować zamówienia, właśnie z uwagi na brak akceptacji dokumentacji. RAFAMET może zatem poczytać sobie za sukces tempo wypełnienia kontraktu podpisanego we wrześniu ubiegłego roku.

- Przedmiotem zamówienia zrealizowanego w 2006 roku była sama obrabiarka. Tym razem maszyna zostanie dostarczona wraz z wózkiem manewrowym do przeciągania pojazdów - precyzuje kierownik sprzedaży i dodaje, że rozpoczęcie montażu tokarki jest planowane na koniec sierpnia.

Dostarczona w 2006 roku tokarka pracuje w północnej części Tajwanu, druga będzie użytkowana w południowej części wyspy. Maszyna, podobnie jak obrabiarka UDA 125 N dla klienta z Tajlandii, została przystosowana do pracy w tropikalnym, wilgotnym klimacie.

* * *

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S. A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym, hutniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży to około 70-80 %. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010,00 zł.

Adventure Media s. c., Agencja Public Relations

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz