19 marca 2015

Wykonaj wielkanocną pisankę i wygraj atrakcyjne nagrody

Jeszcze tylko przez kilka dni - do wtorku (24 marca) można składać prace związane z konkursem na pisankę (ozdobę) wielkanocną. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w piątek, 27 marca w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska.

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.

PROGRAM KONKURSU:

- 24 marca 2015 (wtorek) - ostateczny termin składania prac.
- 27 marca 2015 (piątek), godz. 16:00 - Kiermasz Wielkanocny, godz. 17:00 - Rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie nagród oraz bezpłatne Warsztaty Rękodzieła dla Dzieci i Młodzieży, godz. 19:00 - Projekcja filmu "Wiara Króla" (wstęp wolny).

CELE KONKURSU:
zachowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych, pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania pisanek oraz ozdób wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.

CHARAKTER KONKURSU:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
- I KATEGORIA - PISANKA WIELKANOCNA
- II KATEGORIA – OZDOBA WIELKANOCNA


ADRESACI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska w następujących grupach wiekowych:
- A Grupa - przedszkolaki
- I grupa - dzieci szkół podstawowych
- II grupa - młodzież ze szkół ponadpodstawowych
- III grupa - dorośli

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć jedną pracę, wykonaną SAMODZIELNIE (pisankę lub ozdobę wielkanocną) wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) do MOKSiR w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Klasztornej 9, do 24 marca 2015.
2. Każda praca musi obowiązkowo zawierać dane autora (metryczka przymocowana do pracy).
3. Dostarczona na konkurs praca powinna być wykonana jako forma przestrzenna, tradycyjną techniką ludową lub z gipsu, gliny, papieru itp. może być również wykonana w dowolnej technice plastycznej (wydrapywanie, malowanie, naklejanie) i może mieć dowolną wielkość.
4. Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła 18 lat, powinno być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Prace biorące udział w konkursie będą tworzyły wystawę pokonkursową (po wystawie prace można odebrać).
6. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości - relację fotograficzną.

OCENA i NAGRODY:
Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody; w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii (z podziałem na grupy wiekowe) oraz wyróżnienia i dyplomy, każdy z uczestników otrzymuje dyplom za uczestnictwo w konkursie, ocena Jury jest niepodważalna.

KRYTERIA OCENY:
oryginalny pomysł, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, materiał użyty do wykonania pracy, zgodność pracy z założeniami konkursu, stopień trudności, technika wykonania, indywidualny charakter pracy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz