10 marca 2015

Na Odrze i Rudzie powstaną przystanie kajakowe?

"Dokumentacja budowlana przystani szansą na rozwój turystyki wodnej na pograniczu polsko-czeskim" to tytuł projektu, na jaki Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej przystani turystycznych / wodnych na rzekach Gminy Kuźnia Raciborska. Opracowanie dokumentacji umożliwi wstępne przygotowanie do realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch przystani oraz na podstawie tych opracowań dalsze aplikowanie o dofinansowanie ze środków UE. Dokumentacja stanowić będzie dwa odrębne opracowania: "Przystań turystyczna w Kuźni Raciborskiej na rzece Ruda (dopływ Odry)" oraz  "Przystań turystyczna w Turzu na rzece Odrze w km 66+000". Termin zakończenia projektu: czerwiec 2015 r.

Całkowita wartość projektu: 19 353,75 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16 450,68 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 935,37 EUR
Wkład własny Gminy: 967,70 EUR


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz