24 marca 2015

Młodzi mają głos - XII Debata Oksfordzka za nami [VIDEO]

W poniedziałek, 23 marca w ramach Dnia Wagarowicza w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji gimnazjaliści - przy wydatnej pomocy nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej po raz 12. zorganizowali Debatę Oksfordzką.Przewodnim tematem tegorocznej debaty były wybory ("Dzieci i ryby głosu nie mają - mój głos w wyborczy"). Podczas, gdy jedna grupa uczniów starała się udowodnić, że ich głos znaczy wiele, druga - wprost przeciwnie. Swoimi argumentami starali się przekonać zgromadzoną na sali publiczność, że ich opinie, głosy nie liczą się wcale, gdyż to i tak dorośli podejmują za nich wszystkie decyzje.

Wśród zaproszonych gości na sali obecny był m. in. poseł Henryk Siedlaczek, senator Adam Ździebło, burmistrz Paweł Macha, prezes TPD Romana Serafin, dyrektor MOW Grzegorz Mitkiewicz i były dyrektor SP i MOW Jan Kluska.


Po uroczystym otwarciu Debaty, głos zabrała Sabina Chroboczek-Wierzchowska, która jako przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła zebranych o uczczenie minutą ciszy zmarłego tragicznie dzień wcześniej radnego Ryszarda Plutę. Chwilę potem na scenie zaprezentował się szkolny chór, który pod kierunkiem nauczycielki Marii Minko wykonał dwa utwory. Po występie uczniów, dyrektor szkoły Kinga Apollo mianowała marszałka oraz sekretarza Debaty, których zadaniem było czuwanie nad prawidłowością przebiegu wystąpień.

Po ostatnim wystąpieniu na scenę wszedł jeden z wychowanków MOW, który przedstawił prezentację multimedialną, nawiązującą do tematu XII Debaty Oksfordzkiej. Następnie marszałek wraz z sekretarzem poprosili publiczność o opowiedzenie się - poprzez podniesienie ręki - który z dyskusyjnych obozów bardziej ich przekonał. Większość wskazała na opcję, że głos młodych osób się liczy.

Po części oficjalnej, nastąpiła część artystyczna, w trakcie której uczniowie - przygotowani uprzednio przez nauczycieli - wystawili przestawienie oraz zaprezentowali swoje umiejętności muzyczno-wokalne.

Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz