26 października 2013

Spotkanie słowiańskich nauczycieli, czyli o pracy nauczyciela ponad granicami

Zakończone niedawno obchody Dnia Edukacji Narodowej stały się przyczynkiem do zorganizowania Spotkania Słowiańskich Nauczycieli. Inicjatywa to autorski pomysł dyrekcji trzech partnerskich szkół: ZSO w Kuźni Raciborskiej, ZS w Odry (Republika Czeska) oraz w Bystričanach (Słowacja).W dniach 18-20 października w mieście Odry (powiat Nowy Jicin) około 60 nauczycieli z w/w szkół miało możliwość zapoznać się systemami kształcenia w poszczególnych krajach, podpatrzeć ciekawe pomysły i rozwiązania na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych czy tez wymienić doświadczenia dotyczące przygotowania programów realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych.O samym projekcie partnerstwa słowacko-polsko-czeskiego mówi dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej - Kinga Apollo: - Przyjęło się traktować współpracę międzynarodową bardzo formalnie. Nasze, wieloletnie już doświadczenie, pokazuje jednak coś zupełnie odmiennego. Wspólne rozmowy, wycieczki, szkolenia, wspólne spędzania czasu wolnego, oparte na bezpośrednim, interpersonalnym kontakcie pomiędzy poszczególnymi nauczycielami rodzą najlepsze pomyły. Dzięki temu mogę jako dyrektor szkoły poszczycić się wieloma nowatorskimi pomysłami kierowanymi do naszych uczniów. To wspólne spływy kajakowe, obozy turystyki rowerowej, obóz narciarsko-snowboardowy. Obecnie realizowany jest projekt "Przez rowery i narty bliżej siebie". Także to spotkanie zaowocowało przygotowaniem projektu "Odra - rzeka, która łączy" czyli rajd rowerowy wzdłuż biegu Odry oraz projekt trekkingu po Tatrach Niżnych. Takie bezpośrednie spotkania z naszymi przyjaciółmi z Czech czy Słowacji dają konkretny wymiar - jest nim wzbogacenie oferty edukacyjnej dla naszych uczniów.


Poza zajęciami warsztatowymi nauczyciele uczestniczyli w trekkingu po Górach Odrzańskich, zwiedzali miejsca związane z wielkimi Europejczykami - J. A. Komeńskim czy G. Mendlem. Nie zabrakło także wieczoru regionalnego z degustacją dań i napojów poszczególnych kuchni narodowych, wspólnego biesiadowania i długich nocnych słowiańskich dyskusji.

Opr. Wojciech Gdesz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz