21 marca 2013

ZSO zastąpi Gimnazjum i Szkołę Podstawową?

Nad możliwością utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w miejsce dotychczasowej podstawówki i gimnazjum dyskutowano podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.
Dyskusja przybrała charakter krótkich wystąpień dyrektorów wspomnianych placówek oświatowych. Chodziło o to, by wyrazili w obecności władz oraz radnych swoje opinie na temat możliwości połączenia obu szkół w jeden organizm. - Tak naprawdę nie mamy w tej kwestii wiele do powiedzenia. Od września funkcjonujemy w jednym budynku (przy ul. Piaskowej 28 - dop. BK), więc jest to swojego rodzaju naturalna kolej rzeczy, by obie szkoły operowały jedną nazwą - stwierdziła Kinga Apollo, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka (na zdjęciu poniżej).


W dalszej części swojego wystąpienia dyrektor wspomniała o zapewnieniu władz samorządowych, że w wyniku reformy żaden z nauczycieli nie straci pracy, czego niektórzy zaczęli się obawiać. Dyrektor zaznaczyła również, że szefostwo szkoły nie będzie dyskutować z decyzjami, które zapadają wyżej. - Jesteśmy pracownikami, którzy podporządkują się zmianom. Pracujemy i będziemy pracować. Do tego jesteśmy powołani - orzekła K. Apollo.


- Sprawa jest bardzo prosta. Nauczyciele gimnazjum mają świadomość, że jest to decyzja, która zapada na innym szczeblu i na pewno nie będzie żadnych pikiet, ani akcji protestacyjnych z tego powodu, gdyż nikt nie odbiera tego jako zbrodni na żywym organiźmie - powiedział z kolei Kazimierz Szczepanik (u góry). Dyrektor Gimnazjum podkreślił także, że to jest początek pewnego procesu, bo samo podjęcie uchwały (dot. połączenia szkół - dop. BK) niczego nie rozwiązuje. - Do tego potrzebna jest zgoda kuratora, który na razie się jeszcze do tego nie skłania. Biorąc pod uwagę to, że funkcjonujemy w jednym budynku i pewne elementy są wspólne, to na pewno nie będzie tutaj ze strony nauczycieli gimnazjum żadnych akcji, które będą wymierzone przeciwko takiemu rozwiązaniu, które jest planowane - dodał K. Szczepanik.


O krótki komentarz poproszony został również obecny na sali Adrian Plura (fot. powyżej), który kieruje Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Rudach (gimnazjum + podstawówka). - Myślę, że moi przedmówcy wyczerpali temat. Pani burmistrz przedstawiła pewne cele i jeśli o nich mówimy - zatrzymanie uczniów i stabilizacja obu placówek - to nic dodać, nic ująć. System, aby w jednym budynku funkcjonowały dwie szkoły jest jak najbardziej naturalny - powiedział dyrektor Plura.

Jedyną zmianą, która będzie efektem połączenia obu szkół w jeden organizm będzie to, że Zespołem Szkół Ogólnokształcących będzie kierował już jeden dyrektor (przykład Rud). - Jeżeli pomyślnie przeprowadzimy ten cały zabieg organizacyjny, a więc gdy uzyskamy opinie jednej i drugiej rady pedagogicznej oraz stanowisko kuratora, którego opinia będzie tą wiążącą, to wtedy będzie jedna dyrekcja dla obydwu szkół - powiedziała po sesji Rita Serafin. Na razie trudno określić, od kiedy nowe nazewnictwo zaczęło by obowiązywać. - Chcielibyśmy, aby stało się to od 1 września 2013 r. Stąd ta dzisiejsza uchwała, którą podejmujemy już teraz, aby jak najszybciej wszystkie dokumenty trafiły do kuratora, tak by sam mógł się w tej kwestii wypowiedzieć - dodała na koniec burmistrz.

Bartosz Kozina

/Artykuł przygotowany we współpracy z portalem raciborz.com.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz