06 listopada 2012

Pobiegną dla zdrowia i w imię niepodległości

W niedzielę, 11 listopada odbędzie się XIII Bieg Niepodległości. Start i meta znajdować się będą przy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Piaskowej 28. Początek zawodów o godz. 12:00.

Regulamin XIII Biegu Niepodległości KUŹNIA RACIBORSKA 2012

Serdecznie zapraszamy do udziału w biegu, gwarantujemy sportową rywalizację i dobrą zabawę !!!

1. Cele
- popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska
- uczczenie 94. rocznicy odzyskania niepodległości

2. Organizatorzy
- Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
- Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej

3. Termin zawodów
- Niedziela 11 listopada 2012 r. godzina 12:00. (Biuro zawodów czynne od 11:30)

4. Miejsce zawodów
- start – Szkoła Podstawowa ul. Piaskowa 28 (Dawne ZSOiT) w Kuźni Raciborskiej


5. Warunki uczestnictwa
W biegu mogą wziąć udział dzieci i młodzież oraz dorośli, zgłoszenia grupowe prosimy zgłaszać do 9 listopada 2012 r., w sekretariacie MOKSiR - Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 9, nr tel. (32) 419-14-07; zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane w dniu zawodów
- dzieci i młodzież powinni posiadać ważną legitymację szkolną wraz ze zdjęciem oraz pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu
- młodzież szkolną zgłaszają nauczyciele wychowania fizycznego
- ilość zgłoszeń nieograniczona
- obowiązuje strój sportowy

6. Sposób przeprowadzenia biegu

- bieg przeprowadzony będzie wg harmonogramu, w siedmiu kategoriach wiekowych
- przeprowadzona będzie rywalizacja drużynowa między zgłoszonymi szkołami
* szkoły podstawowe
* gimnazja
* szkoły średnie
- punktowanych będzie 3 pierwszych zawodników z jednej szkoły, w danej kategorii wiekowej (zajęte miejsce oznacza ilość zdobytych punktów)
- jak najmniejsza ilość punktów decyduje o zajętym przez szkołę miejscu.

7. Harmonogram biegu i kategorie wiekowe

Godz. 12:00 - rozpoczęcie
Godz. 12:05 - przedszkolaki - 200 m
Godz. 12:10 - rocznik 2005-2003 - 600 m - dziewczynki
Godz. 12:20 - rocznik 2005-2003 - 600 m - chłopcy
Godz. 12:30 - rocznik 2002-2000 - 1000 m - dziewczynki
Godz. 12:40 - rocznik 2002-2000 - 1000 m - chłopcy
Godz. 12:50 - rocznik 1999-1997 - 1000 m - dziewczyny
Godz. 13:00 - rocznik 1999-1997 - 1000 m - chłopcy
Godz. 13:10 - rocznik 1996-1992 - 1000 m - dziewczyny
Godz. 13:20 - rocznik 1996-1992 - 2000 m - chłopcy
Godz. 13:30 - rocznik 1991 i starsze - 1000 m - kobiety
Godz. 13:30 - rocznik 1991 i starsi - 2000 m - mężczyźni
- osobna klasyfikacja zawodników o roczniku 1962 i starszych.
Około godz. 14:10 - wręczenie nagród.

8. Nagrody
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, w klasyfikacji drużynowej szkół dyplomy oraz puchary.

9. Szczegółowych informacji udziela MOKSiR (32) 419-14-07.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz