08 października 2012

Koncertem uczczono jubileusz kuźniańskiej świątyni

W niedzielę, 7 października w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej z okazji 109. rocznicy poświęcenia świątyni odbył się koncert organowo-skrzypcowy w wykonaniu Bogdana Stępnia - organisty katedralnego oraz skrzypaczki Marty Różak.


W ponadgodzinnym koncercie wierni mogli usłyszeć utwory mistrzów muzyki baroku i romantyzmu, których - jak zaznaczył B. Stepień - głównie połączyła muzyka profesjonalna związana z miastem Lipsk. - Zarówno Johann Sebastian Bach, Charles Bohm, jak i Georg Philipp Telemann czy Felix Mendelssohn-Bartholdy - wszyscy oni oparli się o wielki, słynny Lipsk, w którym J. S. Bach spędził swoje ostatnie 27 lat życia - powiedział organista.

Należy dodać, że każda kompozycja została przez muzyka starannie omówiona. Wykonanie natomiast każdorazowo nagradzane przez wiernych oklaskami.

- Dziękujemy za przeprowadzenie nas przez wiek XVIII, XIX, a także XX, po końcowa kompozycja to już współczesność (Remo Giazotto, 1910-1998 - dop. red.) - powiedział pod koniec proboszcz ks. dr Andrzej Pyttlik. Koncert zakończył utwór (również zagrany przez Bogdana Stępnia) poświęcony patronce kuźniańskiej parafii pt. "Święta Magdalena".

***

Bogdan Stępień. Urodził się w 1982 r. w Opocznie, gdzie rozpoczął swoja edukację muzyczną. W latach 1994-2001 pełnił obowiązki organisty w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie, a w latach 1998-2001 uczęszczał do Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego w Łodzi, które ukończył uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W latach 2001-2006 odbył studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii na katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Podczas studiów, w ramach specjalizacji praktycznej, odbył naukę gry na organach w klasie organów specjalnych dr Jadwigi Kowalskiej. W latach 2003-2006 był pierwszym organistą kolegiaty św. Bartłomieja w Opocznie. W maju 2006 r. wygrał konkurs na stanowisko pierwszego organisty katedry pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach. Stanowisko to objął w październiku 2006 r. W Diecezji Gliwickiej jest członkiem Diecezjalnej Komisji Odbioru Organów oraz wykładowcą Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia w Gliwicach. Współpracuje z Chórem Katedralnym, z gliwickimi chórami połączonymi oraz z Polską Federacją Pueri Cantores. Jest również członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Na swoim koncie ma liczne publikacje, m. in. brał udział w redakcji nowego Chorału do modlitewnika i śpiewnika "Droga do nieba", opracował autorski zbiór: Psallite Domino Sapienter. Od października 2010 r. jest studentem Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie studiuje organy pod kierunkiem adiunkta dra Piotra Rojka.Marta Różak. Swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała pod troskliwym okiem ojca - długoletniego organisty kościoła katedralnego św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach. W wieku czterech lat rozpoczęła regularną naukę gry na skrzypcach, początkowo w Społecznym Ognisku Muzycznym w Gliwicach, a później w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach, kończąc wszystkie etapy nauki z wyróżnieniem. Jako dziecko była laureatką wielu przesłuchań i konkursów. W latach 1993-1998 studiowała grę skrzypcową na wydziale instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie skrzypiec Luby Czajkowskiej i Jarosława Pietrzaka. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów zaczęła się realizować pedagogicznie, nauczając gry na skrzypcach początkowo w gliwickim społecznym Ognisku Muzycznym, zaś po ukończeniu studiów także w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu, gdzie dziś również prowadzi orkiestrę smyczkową w I stopniu oraz pełni funkcję kierownika sekcji instrumentów smyczkowych i gitary.

M. Różak uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich interpretacji muzyki skrzypcowej, jednak - jak podkreśla - najbardziej ceniła sobie możliwość współpracy i pobierania lekcji u nieżyjącego przedwojennego solisty Radia Lwowskiego, koncertmistrza Filharmonii Moskiewskiej oraz asystenta wybitnego skrzypka i pedagoga radzieckiego - prof. Abrama Iljicza Jampolskiego - Filipa Kesslera.

Artystka oprócz pracy pedagogicznej, która pochłania najwięcej czasu w jej życiu zawodowym, chętnie koncertuje jako solistka i kameralistka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz