21 września 2012

Kuźnianie zapoznali się z dziejami swojego miasta


W czwartek, 20 września w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się historyczna prelekcja dotycząca dziejów Kuźni Raciborskiej.
Wystąpienie miało związek z przypadającą w tym roku 45. rocznicą nadania Kuźni Raciborskiej praw miejskich. Prelekcja odbyła się w ramach projektu "Moje miasto - moja ojczyzna" realizowanego w ramach programu "Działaj Lokalnie", który jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Jej realizatorami była natomiast nieformalna grupa pn. "Pasjonaci historii" w osobach Moniki Jordan, Marcina Gałuszki-Biernackiego i Bartosza Koziny.

Prelekcja skierowana była głównie do dorosłych mieszkańców miasteczka nad Rudą. W czerwcu historię Kuźni przedstawiono uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Tak jak w szkołach, tak i tym razem wystąpienie wzbogaciła prezentacja slajdów przedstawiających dawny i obecny wygląd charakterystycznych dla Kuźni miejsc.W prelekcji udział wzięły władze miasta (burmistrz Rita Serafin, wiceburmistrz Bogusław Wojtanowicz i sekretarz Dominik Klimanek), dyrektor MOKSiR Michał Fita, radny powiatowy Władysław Gumieniak, radni Rady Miejskiej w Kuźni oraz kilkudziesięciu kuźnian, wśród których znalazły się panie, posiadające ogromną wiedzę na temat historii Kuźni Raciborskiej - Elżbieta Chroboczek i Agata Skorupa. To głównie dzięki tym dwóm nieocenionym kobietom, prelegenci otrzymali szereg wskazówek oraz archiwalnych zdjęć miasteczka sprzed 1939 roku, a nierzadko z początków XX wieku.Prezentację podzielono na dwie części. Pierwsza przedstawiała zarys dziejów Kuźni od momentu założenia osady nad Rudą do 1945 r. W wystąpieniu nie zabrakło m. in. informacji na temat historii parafii i kościoła (najpierw drewnianego, a od 1903 r. murowanego) oraz prekursora przemysłu metalurgicznego, którym był wówczas Anton Magnus Schoenawa. Na bazie założonej przez niego Huty "Nadzieja" działa obecnie fabryka "Rafamet".M. Gałuszka-Biernacki wspomniał ponadto o innych instytucjach czy zakładach, jakie funkcjonowały na przełomie XIX i XX wieku w Kuźni. Warto podkreślić, że wiele z użytkowanych wówczas obiektów istnieje w Kuźni do dziś. Mowa m. in. o restauracji Franza Mazurka (obecnie siedziba Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej), willi dyrektora Otto Ihleina - właściciela firmy Vowinkel und Richtberg czy zakładu Burschik und Mann (w obu przypadkach chodzi o tartak).Dużym zaskoczeniem dla przysłuchujących się osób było to, że w okresie przedwojennym Kuźnia posiadała kręgielnię, teatr amatorski, a nawet własny browar (nie bez powodu w okolicach dworca kolejowego znajduje się ulica Browarna).Druga część prelekcji miała nieco inny charakter, bowiem wiązała się ona ściśle z określonymi zagadnieniami. B. Kozina przybliżył słuchaczom historię kuźniańskiej nekropolii, genezę nadania herbu oraz nawiedzające miejscowość kilkakrotnie żywioły w postaci dwóch pożarów (1904 i 1992) i dwóch powodzi (1997 i 2010). Wystąpienie zakończyło krótkie kalendarium najważniejszych wydarzeń z lat 1992-2012.Prelekcję z okazji 45-lecia nadania praw miejskich zakończyło zwiedzenie wystawy przygotowanej w holu MOKSiR, prezentującą archiwalne fotografie, przedmioty oraz rozmaite wydawnictwa nt. Kuźni.
Na koniec warto zaznaczyć, że finalnym efektem realizowanego projektu będzie wydanie broszury zatytułowanej "Kuźnia Raciborska od A do Ż", która drukiem powinna ukazać się w połowie października br.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz