22 marca 2011

Czy w XXI w. Konwencja Praw Dziecka jest respektowana?

Prawo do życia i rozwoju (Łukasz Jaworski i Ewa Mrozek):

Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej (Katarzyna Grzesik i Marta Taratuta):

Prawo do swobody myślenia, sumienia i wyznania (Angelika Laskowska i Krzysztof Gromotka):

Prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami (Sabina Czogała i Klaudia Rąpała):

Prawo do ochrony zdrowia i innych praw socjalnych (Emilia Wranik i Dominika Grzesik):

Prawo do nauki a wykorzystywanie dzieci do pracy oraz udział w konfliktach zbrojnych (Hanna Koczwara i Michaela Grycman):
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz