wtorek, 30 listopada 2010

Paweł Macha: Samorząd zgubił kontakt ze swoim społeczeństwem

- W tegorocznych wyborach samorządowych był Pan jednym z kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza miasta i gminy. Choć nie wszedł Pan do II tury, uzyskał całkiem niezły wynik - 937 głosów. Jak - z dzisiejszej perspektywy - Paweł Macha ocenia kampanię wyborczą?
- Jako jeden z kandydujących, miałem okazję zmierzyć się z problemami gminy. Od środka popatrzeć na system ordynacji wyborczej oraz na samorządowe rozgrywki. Wnioski z tego są dość smutne. Wyszło na to, że samorząd jest bezideowy i mocno oderwany od rzeczywistości i ludzi. Wybory tak naprawdę jeszcze się nie zakończyły, nie było jeszcze II tury pomiędzy Ritą Serafin a Witoldem Cęckiem, a mimo to już wiadomo, kto będzie tą gminą rządził. Żadna z tych osób. Nie było jeszcze sesji, radni nie złożyli przysięgi, a już wiadomo, kto zostanie przewodniczącym Rady. Będzie to pan Wrona.

- To skąd to niezadowolenie?
- Na tą sytuację ma wpływ praca samorządu za kilkanaście ostatnich lat. I tu dochodzimy do nierównomiernego podziału środków, inwestycji w gminie oraz nieracjonalnego wydawania tych środków. Przy niskich dochodach mieszkańców gminy, środki liczone w milionach złotych wydawane są w sposób bardzo nieracjonalny i bardzo niezrozumiały. Mówię tu o wydmuszce finansowej z Rud, o klasztorze, który sparaliżował życie tej miejscowości. Rudy to miejscowość, gdzie liczba ludności sięga blisko 3000 osób. A klasztor jako klasztor - dał miejscowości - przy tak ogromnych nakładach finansowych, kilka, najwyżej kilkanaście miejsc pracy. Sama idea klasztoru jest jak najbardziej dobra, ale to, co jest dookoła niego, to przeszło ludzkie pojęcie. To jest wydmuszka finansowa. I nie ma zgody społeczeństwa na wydawanie takich kwot na takie cele. My mamy dziś dużo ważniejsze rzeczy na głowie. Mało tego: każdy z nas czuje się już Europejczykiem i czy te pieniądze pochodzą z naszej gminnej kasy, czy płyną z Unii Europejskiej, to tak czy inaczej są wydawane. A - proszę zauważyć - jesteśmy w samym środku kryzysu. Polska płaci swoje składki do budżetu Unii i dopiero ta dzieli nas z powrotem swoimi subwencjami, czyli tymi pieniędzmi, którym się tak samorządowcy chwalą. I te środki muszą być wydawane w sposób racjonalny, z głową, po to, aby w sytuacji, kiedy sięgniemy drugiego dna kryzysu, można było korzystać z rezerw oraz akumulacji tych pieniędzy, które byłyby inwestowane w miejsca pracy, infrastrukturę, remonty itd.

- Co zatem należałoby uczynić?
- Model gminy, żyjącej z subwencji, nie ma przyszłości. Myślę, że gmina musi mieć miejsca pracy, musi coś produkować i z tego tytułu pobierać podatki. Tylko taka gmina przetrwa ten najgorszy czas i nie będzie narażona na cięcia budżetowe, które szykują się w kierunku infrastruktury, oświaty czy kultury. Jeżeli budżet gminy byłby zasilany z innych źródeł niż z tych subwencyjnych, byłby zdywersyfikowany. Można byłoby wtedy liczyć na gładkie przejście tych kryzysów. Niestety tak nie jest. Ciągle dążymy do tego, by coś promować, ale tak naprawdę nie wiemy, co mamy promować. Bo, że mamy promować to wiemy i promujemy mocno, ale co - to nam umknęło.

- Wróćmy do kwestii niezadowolenia. Jak ocenia Pan relacje na linii samorząd-społeczeństwo?
- Samorząd zgubił kontakt ze swoim społeczeństwem. Społeczeństwo zadowolone, daje satysfakcję i swojemu burmistrzowi, i samorządowi. To społeczeństwo w Kuźni Raciborskiej jest niezadowolone, a to powoduje strach. Samorząd się boi. Boi się burmistrz. Nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyniknie. Reakcją na strach jest uzbrajanie naszych ulic w kamery, telefonów w podsłuch oraz policji w radiowozy. Proszę sobie wyobrazić, że to my i nasze dzieci jesteśmy mieszkańcami tej gminy, i nie może być tak, byśmy byli sobie wrogami. Nie możemy być traktowani jako ludzie, których należy się obawiać. My powinniśmy być dla nich powodem do satysfakcji, a nie do wrogości i strachu. Na razie jest niezadowolenie, ale ludzie wkrótce sprecyzują swój gniew. Było to doskonale widoczne w trakcie ostatniej debaty, kiedy do mikrofonu podeszła młoda dziewczyna (Marzena Wrzodak - dop. red.). Można było dostrzec, że coś jest na rzeczy. Dobrze by było, by system nieco się zreflektował i wrócił do tych ludzi, dzięki którym samorząd funkcjonuje. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że samorządowiec to jest sługa. To nie jest instytucja, którą trzeba wystawić na pomnik. To sługa, który załatwia potrzeby gminy. A gmina, to są ci najbiedniejsi. Bo silniejsze jednostki, osoby dobrze ustawione sobie poradzą. Gminy potrzebuje słabsza jednostka, więc ludzie młodzi, upośledzeni przez los z racji urodzenia, niedostający tej samej szansy, co inni. To są ludzie, którzy oczekują wsparcia i motywacji. No, ale jeżeli system się takimi osobami nie interesuje i stara się wpłacić pewien haracz do puli tylko po to, aby mieć spokój od takich osób, to się to mści. Te osoby potem manifestują swoje istnienie, kopiąc w kosz na śmieci czy przewracając znak drogowy. Robią to po to, aby zwrócić na siebie uwagę. Niestety, poziomy relacji człowieka do człowieka się zgubiły i najsmutniejsze jest to, że właśnie i samorząd, i nauczyciel, ogłaszają dezinte resman w stosunku do ucznia, a zarazem mieszkańca gminy, którzy powinni być sensem i powodem istnienia. Gdyby więc zorientować się, po co są samorządowcy, nauczyciele, policja i wszyscy inni, to wtedy zaczęło by to poprawnie funkcjonować, i z ludźmi łatwiej dochodziłoby się do porozumienia. Takich kłopotów - myślę - w przyszłości by nie było. A dziś sytuacja jest taka, że samorząd siedzi na beczce prochu i bawi się zapałkami.

- Jaka zatem czeka nas przyszłość?
- Najważniejszym egzaminem na skuteczność i prawdomówność pana posła Henryka Siedlaczka, który wystąpił na ubiegłotygodniowej debacie ofiarując burmistrzowi swoich "janczarów", pod sztandarem PO (2 radnych), będzie wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Ta osoba powinna być osobą neutralną i zdolną do kompromisów, do zawiązywania porozumień między różnicami w konflikcie interesów między radnymi, którzy będą forsowali interes zakątków gminy, z których pochodzą. Przewodniczący jako osoba, powinien być tym, który będzie godny zaufania każdej ze stron; a więc nie może być on sam kontrowersyjny. Niestety w Kuźni Raciborskiej, nieszczęściem naszej gminy jest pan Manfred Wrona. Jest to osoba bardzo kontrowersyjna i z tego też powodu powinna ustąpić z tego stanowiska i nie kandydować w przyszłości. W imię dobra przyszłych stosunków i rozluźnienia atmosfery, która jest napięta. Proszę zauważyć, że do dziś nie usłyszeliśmy jeszcze z usta pana przewodniczącego słowa "przepraszam" za kopalnie w gminie, a to przecież on osobiście odpowiada za ich powstanie. Paradoksem byłoby również to, że przewodniczącym może zostać osoba, która uciułała najmniejszą liczbę głosów w Rudach. Taka sytuacja powtarza się już po raz drugi. Ta osoba nie uzyskała żadnego poparcia, a mimo to będzie przewodzić radą. To jest coś niebywałego. Ale tak pewnie będzie, bo to jest polityka.

- Czy w takim razie widzi Pan kogoś, kto mógłby godnie reprezentować stanowisko przewodniczącego?
- Nie mam takiej osoby. Mimo, że wprowadziłem do rady jednego radnego, nie będę wpływał na to, kto może przewodniczyć Radzie. Od tego są radni, by między sobą wybrali osobę, którą wszyscy obdarzą zaufaniem. Nie mam najmniejszego zamiaru ingerować w tego rodzaju procesy. Jestem osobą na zewnątrz i radni powinni między sobą się dogadać, kto byłby gwarancją na bezstronność układu.

- Wkrótce II tura wyborów na stanowisko burmistrza. Jak - Pana zdaniem - bez względu na to, kto tym burmistrzem zostanie - powinny wyglądać relacje na linii Burmistrz-Rada Miejska?
- Burmistrz ma swój program, który będzie starał się realizować. Więc on będzie proponował. Powinien też (czego oczekiwałbym w swoim przypadku) spodziewać się weryfikacji swoich idei przez Radę. Oczywiście na zasadach jak najbardziej demokratycznych. Rada, składająca się nie z jednej, a z piętnastu głów, powinna dać mi szlaban albo wolną rękę na realizację pewnych rzeczy, które bym proponował. Rada jest też moim usprawiedliwieniem. Usprawiedliwieniem burmistrza za błędy, które każdy z nas popełnia. Więc burmistrz powinien mieć w Radzie oparcie. Nie może być tak, że Rada będzie przeszkadzać. Na dziś w Kuźni jest tak, że niestety Rada jest przeciwko i to ona będzie sobie podporządkowywać burmistrza, bo on nie potrafi podporządkować sobie Rady.

- Jak zatem mogą od teraz potoczyć się losy gminy?
- Losy gminy już są przesądzone. No, może nie do końca, ponieważ - mam taką nadzieję - swoim kandydowaniem wpłynąłem na nieco inne postrzeganie tych wyborów. Możemy egzekwować od tych ludzi, których sobie wybraliśmy - w stałych odstępach czasu - realizacji tego, czego się podjęli. Ponadto również zgody i zrównoważonego, i solidarnego podziału budżetowego, bo ten jest najbardziej kontrowersyjny. Miejmy nadzieję, że Rudy przestaną być skansenem, bo tego wymaga po prostu rozsądek i zaczną w końcu w miejscu, w którym żyjemy, powstawać nowe miejsca pracy, a nie tylko prawnie i restrykcyjnie zamknięta możliwość podjęcia jakiejkolwiek inicjatywy. Należy uczynić tak, by obywatelom Kuźni byłoby bliżej do pracy do Rud i odwrotnie. By nie musieli jeździć zarabiać do Rybnika czy Gliwic. Potrafimy bezpośrednio wpływać na decyzje samorządu. Dowodem na to co mówię jest blokada decyzji o powstaniu więzienia w Kuźni Raciborskiej. Samorząd wycofał się pod bezpośrednim naciskiem społeczeństwa i do tego nieszczęścia nie doszło.

- W trakcie kampanii pojawiły się pod Pańskim adresem zarzuty, jakoby dążył do skłócenia wiosek, wchodzących w skład Gminy Kuźnia Raciborska. Jak Pan to skomentuje?
- Jestem wręcz przeciwnego zdania. Uważam, że należy zasypać te podziały i jak najbardziej współpracować na zasadach solidarnego podziału budżetu i jakichś ważnych inwestycji czy to w Turzu, Siedliskach czy Rudach. Argumentem tej decyzji powinien być zdrowy rozsądek oraz uczciwość i potrzeba realizacji najpierw priorytetowych zadań, a dopiero potem tych, które byśmy chcieli.

- Pomówmy jeszcze o relacjach, jakie zachodzą na płaszczyźnie społeczeństwo-samorząd. Zwrócił Pan wcześniej uwagę, że samorząd zgubił kontakt ze swoim społeczeństwem…
- Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że samorząd musi zmienić ton porozumienia ze społeczeństwem. On nie może oceniać tego społeczeństwa. Dziś to wszystko stoi na głowie. Samorząd nie może mówić o jakichś niepokornych siłach, które mu się nie podobają i, którym "trzeba przetrącić kręgosłupy". To społeczeństwo powinno mówić o samorządzie, czy mu się on podoba czy nie... Samorząd - bez względu na to czy ktoś jest ubogi (nawet jeśli jest to ubóstwo umysłowe, ludzkie), czy nie, jest po to, by wyrównywać szanse tych osób i integrować. Nie muszą te osoby liczyć całki i różniczkować. Powinny robić to, do czego można je przysposobić. Więc można by je zatrudnić w jakichś fizycznych pracach, w których czułyby się częścią społeczeństwa. Im trzeba coś zaoferować, a dopiero potem oceniać. Szansę powinni np. dostać ludzie z ul. Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej. Za niewielkie pieniądze powinien tam stanąć jakiś autobus i raz w miesiącu zabierać te dzieci na basen. Tylko z Rudzkiej i tylko dla nich; żeby widzieli, że jest w stosunku do nich zrobiona inicjatywa, a nie forma ogradzania getta. A już to niebezpieczeństwo zaczyna się tworzyć. Ci ludzie czują się odepchnięci i zaczynają wyrównywać swoje szanse siłą. To trzeba zmienić. Po to jest właśnie gmina, aby nam pomagała, a my jej przeszkadzali. I to jest cała idea samorządu.

- Wkrótce znów Pan opuści gminę. Czy mimo to, będzie się Pan interesował jej problemami i obserwował - np. za pośrednictwem internetu to, co się będzie tu działo?
- Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że po wyborach ten entuzjazm ludzi do zmian i ta wiara w to, że może być inaczej, nie całkiem umrze. Trzeba będzie próbować się porozumiewać. Nie mam niestety na statku dostępu do internetu, ale w jakimś porcie, mogę usiąść w kafejce i zobaczę - dzięki Waszemu portalowi - co się dzieje w Kuźni. Poza tym, za niespełna cztery miesiące będę z powrotem. Można więc będzie przystąpić do wstępnego rozliczenia i sprawdzić, czy te czarne prognozy na bieg wypadków się sprawdzą, czy nie. Bo musimy wziąć pod uwagę jedno: ten samorząd - bez względu na to, czy na szczeblu gminnym, powiatowym czy jeszcze wyższym - jest bezideowy. To są osoby, którym trzeba patrzeć na ręce. Od tego jesteśmy, oni są naszymi reprezentantami i to musimy od nich egzekwować. To my robimy im zaszczyt słuchając ich, a nie oni nam. To oni chcą coś od nas, a nie my od nich, są na naszym utrzymaniu. Za rok są wybory do Sejmu. I może powinniśmy rozliczyć naszych posłów, naszych kandydatów, z tego, co zdziałali, a nie z tego, co opowiadają. Bo czasami - jak to było widać na ostatniej debacie - pojawia się jakiś bełkot, który jest może zrozumiały dla mądrzejszych ode mnie osób. Ja tych "sreberek", które pan poseł głosił, nie za bardzo rozumiałem. Może tego dnia nie był w formie? Więc to jemu powinno zależeć na głosach elektoratu z rodzimej gminy i myślę, że to on, jako lider PO na powiat, będzie umiał wpłynąć na losy wypadków tak, aby wilk był syty, i owca cała. Więc miejmy nadzieję, że tu się znajdzie kompromis i nie będzie to tylko wyłącznie ambicja jednego człowieka.

- Przed kilkoma dniami na portalu www.tylkokuznia.info został opublikowany list kandydata na burmistrza Witolda Cęcka. Jest w nim również mowa o Panu. Jak się Pan do tego ustosunkuje?
- Ja do Pana Cęcka mam sprawę prywatną, związaną z tym listem. Ale to nie może wpływać na wybór jego elektoratu. Ja się wypowiem prawdopodobnie w komentarzach po wyborach nt. tego, co myślę o tym, co napisał Pan Cęcek. Jedno mogę Państwu zagwarantować: startowałem po to, aby wygrać, a nie po to, aby rozbić niezadowolenie. A okazało się, że zapracowałem jak zawór bezpieczeństwa i para poszła w gwizdek, czyli w mój elektorat. Miejmy nadzieję, że samorząd dobrze rozszyfruje to, co się dzieje. I tu jeszcze raz powtarzam: burmistrz nie jest włodarzem. Burmistrz wykonuje. On zbiera albo śmietanę, albo gorycz, za którą odpowiada tak i burmistrz, jak i rada. A w 99% w naszym mieście niestety rada. Miejmy nadzieję, że tu będzie dobra wola i Pan Wrona nie zostanie przewodniczącym.

- Spróbujmy teraz krótko podsumować to, co zostało powiedziane.
- W kwestii budżetu nie chodzi o to, żeby popisywać się kwotą pieniędzy wyegzekwowanych z UE, tylko rezultatami. I to jest najważniejsze. Chodzi o to, aby ten rezultat był widoczny. Nie możemy się ścigać w cwaniactwie. Musimy się ścigać w rezultatach, czyli efektywności. Pokażcie ludziom efekty swojej pracy, a będziecie postrzegani jako lepsi gospodarze. Wrócę jeszcze na moment do tej dziewczyny, która zabrała głos podczas debaty. Miała na tyle odwagi, że wstała i powiedziała, co boli młodzież. I została za to skrytykowana. Była jednak reprezentatywna dla swojego grona, swojego środowiska, dzieci, którym nikt nie poświęca uwagi. Taką osobę trzeba spotkać, trzeba z nią porozmawiać i zainteresować się jej problemami, a nie wysłać na koncert. To nie jest lekarstwo. Ale jeżeli my coś takiej osobie oferujemy, to i ona musi podjąć jakieś zobowiązania w stosunku do nas. Te osoby czekają na wyrównanie szans. Na szczęście jeszcze chcą z nami gadać.


Wywiad autoryzowany
Rozmawiał: Bartosz Kozina

91 komentarzy:

puszka piwa pisze...

brawo panie MACHA !!! to był najlepszy czas na zmiany... ale niektórym to nie pasowało :sad: :sad:

Niezadowolona pisze...

Jestem za...trzeba się zabrać za tych co siedzą znaczy "pracują" w Urzędzie!Musimy egzekwować swoje prawa ,swój byt w Kuźni.To ONI są dla nas a nie odwrotnie.Trzeba ich rozliczać..nie odpisują na listy mieszkańców!I na każdego petenta patrzą jak na byka,bo im w kawie przeszkodził!KUŹNICZANIE ODWAGI!Trza zrobić porządek w naszej Gminie,bo inaczej nam Urząd do Rud przeniosą. :sad:

Do puszki piwa pisze...

Masz rację.W kuźni teraz będzie śmierdziało układami,a możliwość wywietrzenia tych smrodów dopiero za cztery lata!Tośmy se nagrabili... :sad:

Mariola pisze...

Oczyszczalnia zła, ujęcie wody złe, polder zły, klasztor zły, ordynacja wyborcza zła, samorząd zły, Wrona zły, Siedlaczek zły, .....Wszystko źle, źle, źle. Kto nas uratuje? :crying:

muchomor pisze...

Jakby Cęcek zrezygnował to byśmy wszyscy zagłosowali na Pawła Machę i zdetronizowalibyśmy wtedy złą Ritę.

Do wszystkich... pisze...

Mądry Polak po szkodzie!

Mariola pisze...

Racja, jak mam coś komuś do zaoferowania (jakaś drobna pomoc)to zawsze wyduszę jakieś zobowiązanie. Dobrze na tym wychodzę. :laughing:

Ks pisze...

Brawo Paweł !!!! Czas na zmiany w naszej Kuzni.

kuxniczanka pisze...

Paule - płyń po morzach i oceanach. Tam jest twoje miejsce. My się nie poddamy twojej demagogii.

też Paweł, ale nie Macha pisze...

Pawle, tyś chyba oszalał. Już się nigdy z tobą piwa nie napiję. Co ty myślisz, że jesteś Mesjaszem? Mylisz się, jesteś nikim, wybory to pokazały. Jesteś kolejnym, który nie potrafi przegrać. Wstyd mi, że cię znam, wstyd mi że mieszkamy w tym samym mieście. Ty nie jesteś tego godzień. Twoja zółć do ogółu ludzi cię przekreśli. Jesteś mały, taki mały, że nikt cię nie zauważy.

Do ..tez Paweł ,ale nie Macha pisze...

Człowieku!Jesteś lepszy od Cęcka w te klocki...W obrażaniu ludzi wręcz z nim konkurujesz.To za siebie samego powinieneś się wstydzić! :tongue:

Justyna pisze...

Acha...zapomniałam dopisać do..też Paweł,ale nie Macha...Zawsze możesz się z Kuźni wyprowadzić skoro tak ci wstyd tu mieszkać.

Lelek pisze...

Dzisiaj mi nie do śmiechu Nie rozumiem pana Pawła Miałem go za kogoś innego. Jestem rozczarowany postawą. Mimo wszystko powinno się studzić konflikty i wytykać błędy a nie podżegać do wojny. Przykro mi. Mimo wszystko pozdrawiam. Mam nadzieję że w przyszłości pan nie będzie takim nowym Cęckiem.

o! pisze...

Ale on już przegrał wybory i nie musi się pilnować,przecież wytknął błędy,do krytyki ,każdy ma prawo, przecież robimy to cały czas,tylko w odróżnieniu do niego robimy to anonimowo.A Ty "też Pawle" módl się,żebyś miał za parę lat, gdzie i z kim to piwo wypić.

kazik pisze...

Szaleńcze!W imię czego uzurpujesz sobie prawo wypowiadania w imieniu nas wszystkich. Ja sobie tego nie życzę, i myśli tak ogromna większość naszych mieszkańców. Przyjmij to do wiadomości raz na zawsze. Jesteś malutki. Wstyd mi za ciebie. Boże, ale obciach dla tego naszego miasta. Myślę, że wspólnie powinnismy przeprosić i pana Siedlaczka, i pana Wronę, i panią burmistrz Serafin. W kazdej społeczności może przytrafić sie takie nieszczeście jak pan. Macha. Sory!11

Lelek pisze...

Ja to przyjąłęm jako zastraszanie rady a nie wytykanie błędów. W swoim piśmie zapomniał że ona jest jednak wybrana demokratycznie czyli większością. Ludzie nie tylko nie chodzą na wybory z powodów takich że nie ma kogo wybierać. Ogólna postawa społeczeństwa jest bardzo roszczeniowa i stąd się bierze później aż takie rozczarowania. Co nie znaczy że jest dobrze, zawsze i wszystko można poprawić i zrobić lepiej lub inaczej.

koń pisze...

Paweł! Tak samo wprowadziłeś radnego jak woźnica, który przywiózł wegiel. Adam Skórka to super gość dlatego na niego głosowałem, Ty tutaj nie miałeś nic do rzeczy. Trochę skromności Marynarzu!!. :wink:

Paweł Macha pisze...

To był wywiad ze mną a nie ze wszystkimi.Mój głos oddam jak już powiedziałem na debacie Pani Serafin, a co zrobi wyborca ze swoim, to już jego sprawa.Taki mam pogląd na te sprawy i tych ludzi.

Paweł Macha pisze...

Pan Adam jest osobą niezależną i będzie robił to co chce.Wprowadzić nie znaczy wymagać.Adam ma na nazwisko Skórka ,a nie np.Rudy.

kuba pisze...

Oj Pawle widzę, że masz za sobą poważny problem. Swoją porażkę wyborczą tłumaczysz działaniami p. Wrony. Tymczasem twój wynik świadczy o tobie samym. Byłeś cieńki, jesteś cieniażem i takim pozostaniesz.

Mariola pisze...

Panie Pawle, ale Pan Witolda C. wykasował. Zawsze wiedziałam, że w Panu coś takiego innego drzemie. Z niecierpliwością czekam na porady z cyklu ..."a Pan Paweł powiedział"... :laughing:

Do kuby pisze...

Człowieku jak ty mało wiesz....

korwin pisze...

Żenada płynąca ze środka naszej gminy. Wielki wstyd. Panie Pawle nie potrafisz wygrać z p. Wroną, więc chcesz go ,,wykiwać" łajdacko. Tak nie można. Pawle zrozum, że z p. Wrona przegrałeś wybory w stosunku 7 : 1 !!! Czyli druzgocąco.Poza tym ty nie masz żadnych zdolnosci koalicyjnych. Burmistrz powinien mieć swoje zaplecze, ty nie będziesz go nigdy miał. Kto będzie z tobą rozmawiał. Sory - chyba że przy piwie. Ale nawet jak widać piwosze odwracają się od ciebie. Czy ty wiesz, co to znaczy? Tyle, że w gminie znaczysz niewiele. Mniej niz zero!

Lelek pisze...

A tak mniej poważnie Proponuję zrobić ankietę (słowa do admina) Czy za cztery lata Wituś pójdzie na emeryturę czy czy będzie startował. Chodzi mi o jego zdanie (czyt. żony Witusia). Bo co powinien zrobić to my wiemy. Ja daję 1-0 że będzie startował.

Justyna pisze...

A ja myślę,ze tu nie chodzi o to by kogoś wykasować,tylko by ludziom oczy otworzyć.Mam wrażenie,że boicie się pana Pawła,bo była by niezła zawierucha w Urzędzie i całej Kuźni.Panie Pawle proszę nie przejmować się wpisami ..kazika,kuby i wielu którzy oczerniają,oni po prostu zazdroszczą panu odwagi.

tymoszczenko pisze...

A w Rudach będzie druga Częstochowa z wyświęconym Afrorudzianinem i błogosławionym Manfredem w asyście niepokalanej "pierwszej damy" -AMEN- :angry:

... pisze...

Ludzie!Czy wy tego nie rozumiecie,że pan Wrona mając przewagę w samorządzie będzie wysysać fundusze do Rud!W Kuźni już jest zastój a nie długo to będzie dziura zabita dechami.Gospodarz musi być z Kuźni(burmistrz się nie liczy)No chyba że chcecie rzeczywiście do Urzędu do Rud jeździć... :laughing:

666 pisze...

Wow robi się antyklerykalnie! Może Pan Paweł też taki jest? Fragment o wydmuszce z Rud nadaje się do "Fakty i mity"! Panie pawle proszę autoryzować i udostępnić! Kurna będzie jazda!

Mariola pisze...

Justyna, mam wrażenie, że jesteś bardzo dobrze poinformowana. Dlatego bardzo proszę kontynuuj. Co Pan Paweł zrobi z tymi z Urzędu, tymi z Rud, tymi nieposłusznymi? Zawierucha, kasacja, wyjadą na obóz? :crying:

Neutral pisze...

Ktoś tu jest zazdrosny o Rudy czy mi się wydaje? Ciekawe jakby taki Wrona był z Kuźni? Kto do kogo miałby żal? :smile:

Von Wrede pisze...

Spływaj Paweł nim cię za lat kilka ludziska pogonią razem z tą Twoją Pogonicą. To już nie jest hobby. To etap choroby.

Ewis ze Starej Kuźni pisze...

Panie Macha głosowałem na pana mimo, że pana nie znałem. Teraz już Pana znam i nigdy w zyciu na Pana nie zagłosuję. Nawet na majtka pokładowego. To wszystko. Rozłąka z Kuźnia dobrze panu zrobi.

zik pisze...

A ja to te wasze wybory,kandydatów i wizje mam w d... Podniecacie się jak misiu bateryjką. I niech wam wszystkim Bozia da rozum.pa. :smile:

bb pisze...

Zgadzam się z Justyną ,że nikt nie miał odwagi powiedzieć prawdy , bo kazdy sie boi o swoją ciepłą posadke .Nie przejmuj sie Pawle do odważnych świat należy. :crying:

Justyna do Mariolki pisze...

Wiesz Mariolko...nie pisałam o nieposłusznych,o tych z Rud,o kasacji..i o obozie tez nie więc chyba nie do mnie te pytania.O kasacji to twój zwrot,czytaj uważniej komentarze.

Iwona z Turza pisze...

Ale jaja. Widzę Pawle, że nie potrafisz przegrywać. A swoją drogą dochodzę do wniosku, że ten Wrona to musi być niesamowity człowiek. Pawle, rzucasz błoto, wiec masz brudne ręce. Ty jednak tego nie zauważasz, bo ogarnęła cię wola i mania bycia burmistrzem. Niestety zapamietamy cię jako zwykłego majtka.

Mariola pisze...

Justynko to ta cała zawierucha w Urzędzie i Kuźni, to co? Kwiatki będziecie rozdawać, batoniki, czy uśmiechy? :laughing:

Lelek pisze...

Do bb Najwięcej odważnych jest na cmentarzu. Im się stawia pomniki. A inni muszą po nich sprzątać i wysłuchiwać jacy to byli odważni.

Lelek pisze...

Do bb To jest twoja prawda a tak w ogóle to są trzy prawdy.

Kasia pisze...

A ja uważam, że p. Wrona to skarb dla całej gminy. Tylko laicy myślą i mówią inaczej. Jest tak, bo nie dorównacie mu nigdy. Bo jesteście cieniarze, bez pomysłu, bez konstruktywnego myślenia, bez konsekwencji, itd. Nie martwcie się o Kuźnię. Dopóki p. Wrona żyje krzywda jej się nie przytrafi. Tego jestem pewna i amen. I nie myślcie, że jestem z Rud. Nie, nie. Mieszkam w naszym blokowisku. Tylko różnię się od Pana Machy tym, że nie pożera mnie niemoc i pokładowa żółć.

Do Mariolki pisze...

Oj Mariolko ,bb mnie rozumie a ty jakoś nie...

Erik pisze...

Mariola=Nina, kuba i inne gady to jedne i te same osoby...trole p.Wrony jak i on sam! Zaatakował Pan portal tylkokuznia.info, bo boi się Pan że jednak Pana nie wybiorą??? Jeśli nie teraz to na pewno za 4lata skończy się Pana panowanie...także ciesz się póki możesz. Do tego choć raz podpisz się Pan za siebie a nie pod innymi nickami!!!

o! pisze...

Jeszcze raz ludziska,Macha przegrał wybory,to co się tak rzucacie,nie musicie na niego głosować,idźcie oddać głos na Witolda lub Ritę,a Manfredowi postawcie pomnik.

Lelek pisze...

Erik to kolejny mesjasz wie co będzie za cztery lata

Erik pisze...

do Lelek: Dałeś przykład o tym co pisałem wcześniej że trole p.Wrony siedzą i czatują, jedno słowo niepochlebne od razu odezwa... "Prawdziwa cnota krytyk się nie boi"

Lelek pisze...

Ja nie jestem trolem pana Wrony wypraszam sobie. A krytyki się nie boję. Co to jest nie rozumiem "Prawdziwa cnota krytyk się nie boi" Do czego pijesz

Mariola pisze...

Erik, a pogonicę już pogłębiasz? :laughing:

Erik pisze...

I tu Cię zaskoczę, bo jestem całkowitym przeciwnikiem Pogonicy.

Lelek pisze...

Jeżeli chodzi o Pogonicę to tu się zgodzę jak najbardziej z panem Pawłem. To jest kanał wybudowany dawno temu. Dzisiaj zarośnięty. Kiedyś ludzie nie mieli takich urządzeń jak dzisiaj więc musieli sobie radzić inaczej. Dlaczego nie wrócić do tego co było kiedyś. To jest też nawiązanie trochę do historii naszego regionu. Tylko czy naszą małą gminke będzie ktoś w tym przypadku brał pod uwagę, czy coś możemy zdziałać. No nie wiem.

Lelek pisze...

Erik to ty chyba musisz mieć w pobliżu Pogonicy działkę budowlaną.

Mariola pisze...

Erik, Wy tam w obozie Pana Pawła jesteście ogólnie przeciw. Fajna z Was ekipa. Może jakieś kółko kabaretowe w Domu Kultury? :laughing:

WD40 pisze...

czytając to widzę że te negatywne wpisy dotyczące Pawła piszą sami zwolennicy Pana Cęcka!!! No tak...teraz się trzeba odgryźć za to że utopił Witolda na debacie i tu jest pole do popisu! bo przecież pod listem który napisał Witold Cęcek też dużo negatywów.....a to boli !!! ps.ciekawe jak często internauci zmieniają swoje nick'i ? Wcale bym sie nie zdziwił jakby pisała to jedna lub dwie osoby z fantazją do wymyślania pseudonimów!!! Boli was Paweł Macha boli!!!- jest uczciwy!!!!!!

Lelek pisze...

WD40 nie masz racji ci od cęcka są albo poprodukcyjni albo przedprodukcyjni więc już poszli spać.

WD40 pisze...

do lelek...ale z II częścią mojego wpisu się zgadzasz!?

Lelek pisze...

Cęcka nie znoszę Jakby go Wrona z innymi w 2002 nie wywalił to by Wituś skończył w pudle, a może szkoda że go wywalili. Z drugiej stron. Na razie drugiej nie będzie.

WD40 pisze...

haha.......Paweł się uśmieje jak to będzie czytał !!! :smile: Pozdrawiam wszystkich ..tych za i tych przeciw!!!!!!!

Kuzniczanin pisze...

Niestety strach przed utratą stanowisk powoduje zawieranie potajemnych układów ,za plecami nawet swoich komitetów wyborczych .Układy układziki i święty spokój przez kolejne 4 lata to też sposób na życie .Kolejna 4 lata stracone dla Starej Kużni ,tylko pytanie dlaczego .

WD40 pisze...

Gmina Kuźnia jest małą społecznością ale od wielu lat rządzą jedni i ci sami ludzie którzy czasami zamieniają się "stołkami" !!! to doprowadziło do układów,układzików i innych negatywnych sytuacji które niestety doprowadzają do upadłości miasta....Wojna i walka o władzę -brudna polityka i tyle !!! Była możliwość odciąć pępowinę układów ale społeczność niestety znów pozwoliła aby świetnie prosperowały dzikie układy....dlaczego społeczność pozwoliła na to? odpowiedź jest prosta!! mieszkańcy już niestety całkowicie stracili zaufanie do tego że może być ktoś kto będzie niezależny i nie pozwoli na takie układy albo wcale nie idą na wybory lub głosują na "starych" wiejskich polityków....szkoda!

niedoszły radny pisze...

Nie rozumiem waszego rozdzierania szat. Do wyborów mógł pójść każdy. Te osoby, które były, wybrały swoich. No bo niby dlaczego mieli wybrać nazwijmy ich ,,innych", albo naszych? Skoro to wy chcecie zmienić władzę, to się postarajcie o to w demokratyczny sposób. Nie biadoleniem i oczernianiem innych. Ja myślę że to nie fer. A może nie macie w sobie dosyć sił by zastartować i zostać wybranym. Może nikt was po prostu nie chce. Może ty wy jesteście osobami nie zasługującymi na poparcie? A teraz nie potraficie się z tym pogodzić. To straszne - fuj. Ja też startowałem, trudno przegrałem, ale nigdy nie zrobiłbym tego co uprawia pan M. czyli niedoszły burmistrz. W ten sposób sam postawił się w takim miejscu gdzie ludzie o nim b. chętnie zapomną. I oby tak się stało. On nami po prostu manipuluje.

ok pisze...

Panie Kozina może przeprowadziłby pan wywiad z panią Ritą,dobry człowieku

wow!!! pisze...

Na pewno Machy nie zapomnicie,jako jedyny miał jaja i powiedział co mu na sercu leży. Jeżeli chcecie mieć pełen obraz manipulacji,to przeczytajcie odezwę p.Cęcka,albo chłop gra na uczuciach!?

obserwator pisze...

Ilość mieszkańców wiosek i Starej Kuźni jest prawie taka sama,jak na Osiedlu.Zawsze jest to samo widać jak na dłoni którzy ulegają manipulacji, dają się nabierać,przewracają kapoty,przytakują bo nie mają wyjścia,sieją plotki.Oczywiście zwracam honor i nie ubliżam tym którzy są przeciwnością powyższego.Tak oceniam to co się dzieje przy każdych wyborach.Samorząd to praca dla społeczności,nie polityka, nie plebiscyt kto ile obieca i co.

Leroy pisze...

Pawle, do tej pory miałeś moje poparcie ... ale teraz, wybacz .... straciłeś je na zawsze ... Ty piszesz o zgodzie społeczeństwa na wydawanie jakichkolwiek kwot? A czy TY o tą zgodę chociaż raz pytałeś ????????????? Samorząd zgubił kontakt ze społeczeństwem???????? Człowieku !!!!!! A co społeczeństwo zrobiło żeby ten kontakt nawiąząć???? Przecież ma narzędzia!!!!!!!!!! Chłopie!!!!! Zastanów się co mówisz / piszesz !!!!!!!!!!!

ziomek pisze...

myślę ze to samorząd powinien szukać kontakt z społeczeństwem, w czasie wyborów tez potrafią !!!!!

o! pisze...

Do Leroy,a przepraszam,po co niby Macha ma pytać o zgodę,skoro on nie wydaje żadnych kwot.Co do dalszej treści to zgadzam si e z ziomkiem.

marko pisze...

Uważaj podstarzały Leroyu, aby społeczeństwo nie nawiązało kontaktu z władzą za pomocą np. taczki ,nie pytając o zgodę.

Ks pisze...

Brawo Marko ,popieram -tak morze być z naszą władzą . :crying:

FIONA pisze...

LUDZIE!!!!!!! głosujmy na p.Ritę!!!!

SHREK pisze...

NAPRZÓD- nawiąż my kontakt !!! :laughing: :laughing: :laughing:

Blokers pisze...

Paweł Macha wie że w klasztorze którego się tak czepia, na który nie musiał dołożyć ani grosza, gdzie przy jego rekonstrukcji nie zostawił ani jednej kropli potu, nie latał po urzędach i nie robił montażu finansowego, nie musiał odpowiadać za wydawanie kilku baniek pod okiem Brukseli w ostanią niedzielę było kilkaset razy więcej ludzi niż na jego spotkaniu przedwyborczym? :laughing: Wara od opactwa, wara od Rud! Było opactwo nie było Pawła Machy! Będzie opactwo nie będzie Pawła Machy! Twoimi komentarzami rodzisz tylko animozje pomiędzy mieszkańcami gminy. Wstydź się (chwała Bogu) niedoszły burmistrzu! :angry:

Oj! pisze...

Pewnie kibel za 300tys.i parking z pkt. informacyjnym, o koszcie 7,1 mln,przynajmniej takiej kwoty wprawdzie do podziału,ale jednak się doczytałam,to super inwestycje z dużą ilością miejsc pracy.Jak czytam wywiad ,to widzę,że do idei klasztoru się facet nie czepia,ale jeśli chodzi o możliwości nowych miejsc pracy to ich nie widzę.Betoniarnię natomiast chciano zamknąć.Do kościoła i owszem należy chodzić,ale po lesie to można pochodzić i w Kuźni,gdyby jeszcze ktoś zadbał o ścieżkę rowerową między Kuźnią(za stadionem),a Rudami(Brantolka)byłby pożytek dla obu miejscowości,brakuje rozpiski tras,jakiś przystanków po drodze,na piknik,odpoczynek.Z klasztoru to się chyba tylko restauracje utrzymują.

bb pisze...

Do Blokersa:Po twoim wpisie idzie wyczuć że jesteś bardzo złym człowiekiem , co takiego zrobił tobie Macha że tak go krytykujesz, napewno to że wali prosto z mostu co jest na żeczy -a to boli PRAWDA? :crying:

pas pisze...

Blokers pochwalił Boga za to,że Macha nie został burmistrzem. :laughing:

o! pisze...

Rudy mają klasztor i Wronę,a Kuźnia ma Rudy i Wronę!

Hanys pisze...

Oj! Wiela dołożyłeś starań o te 7.1 mln? Zazdrosny co? :wink: Oj! U nas za 300 tysiyncy to sie nazywo toaleta. Ty dali siedź na tym kiblu czy żerdce! Uważej ino co by Ci w tako pogoda nic niy obmarzło! :laughing:

Paweł Macha pisze...

do blokersa:nie odpracowałem jeszcze swojej pańszczyzny jak to mieli w swoim zwyczaju(obowiązku)mieszkańcy Rud kilkaset lat temu i nie odpracuję, dopóki nie uwierzę w sens tego przedsięwzięcia.Nie należę do tego folwarku.Bóg o którym piszesz mieszka w sercach uczciwych i skromnych ludzi ,a nie za murami klasztoru.Jeżeli chcesz go spotkać to porozmawiaj z drugim człowiekiem i nie jedź do Rud, gdzie spotkasz tylko kolejne, świeżo sprowadzone makabryczne szczątki ludzkie(chyba palce), wprowadzone do bazyliki i kilku neofitów.

Biała Dama pisze...

Panie Pawle, jestem pod wrażeniem Pana komentarza. Też czuję niesmak jeśli chodzi o te palce. Swoją drogą słyszałam, że są to podobno palce jakiejś dziewicy i zamiast nich, niech lepiej "bracia kapucyni" postarają się o sprowadzenie błony dziewiczej owej panienki :laughing: :laughing: :laughing:

Oj! pisze...

Hanys ,ty też się przykładasz do tego przedsięwzięcia, o ile tak jak ja płacisz podatki. Za 300tys. to można dom wybudować,a nie toaletę,a swoją drogę,ciekawe, ile kasujecie za skorzystanie.

Hanys pisze...

A jo sie ciesza że miyszkom w Rudach bo tu jest fajnie. Wszyscy nom wszystkigo zadzroszczom i jakiś niydoszły burmistrz Macha tyż! :smile:

Oj! pisze...

Ja też się cieszę,że tam mieszkasz.

bb pisze...

Do Hanysa:Cieszysz się ,to sie ciesz że mieszkasz w Rudach ,tylko nie wiem czego mamy tobie zazdrościć chyba tylko tego że jesteś bardzo złosliwym człowiekiem i kiedyś to do ciebie wróci ze zdwojona siłą.Pamietaj kto mieczem wojuje od miecza ginie. :crying:

Hanys pisze...

Pogodejcie se! To wom ino tela zostało! :smile: Kaj jo je złośliwy to pokożcie! Tela wom sie współczuje że mocie strach i we spaniu, przed Rudami. Jak kedyś Rudy bydom osobno strach stracicie! Musicie fest żykać! :smile:

666 pisze...

Wow! Pan Macha faktycznie nie lubi kościoła. Proszę zwrócić się do jakiegoś antyklerykalnego źródła. "Fakty i mity" czekają!

Oj! pisze...

Proszę nie mylić kościoła i kleru z wiarą i pobożnością,na dzień dzisiejszy jedno i drugie rzadko idzie w parze. Jestem osobą wierzącą i praktykującą,ale niektóre zachowania kleryków, są mocno nie na miejscu,sama byłam świadkiem,jak jeden z księży na pyt.dlaczego został duchownym,odpowiedział,bo babcia chciała, no to wybrał taki zawód,a gdzie powołanie?Powodzenia p.Pawle,bo nie wszyscy zrozumieli o co panu chodzi!

Oj! pisze...

Hanys ,a rzykać to się pisze przez 'rz',co komputer podkreślił i zbaraniałeś,taki z ciebie Hanys ,jak mieszkaniec Rud!

Sebastian z Rud pisze...

Te według Pawła Machy "świeżo sprowadzone makabryczne szczątki ludzkie(chyba palce), wprowadzone do bazyliki" to relikwie błogosławionej Karoliny Kózkówny. Nie są to żadne palce tylko mała relikwia o wielkości około 5 milimetrów. Paweł Macha naoglądał się chyba jakichś kryminałów z dewiacjami i teraz kretyństwa wymyśla o makabrycznych szczątkach ludzkich. Za takie i inne kłamstwa o Rudach nie licz człowieku na poparcie u nas w przyszłości! Będzie grzeczniej to wszystko odwołać!

Wasyl pisze...

Kiedy pisałem w różnych miejscach i ostrzegałem przed niedoszłym kandydatem z Kuźni, to może nie wszyscy dali temu wiarę. Teraz widzicie!! Taki z niego przykładny katolik ( wierzący ), jak kandydat na burmistrza. Do tej pory chciał ( i tylko ) zmieniać całą władzę, oczywiście tylko i wyłącznie dla siebie. Teraz jak przegrał, to przerzucił się na kościół. Chłopie daj sobie spokój, przecież biskupem na pewno nie zostaniesz. Odkrywasz swoją osobowość doszczętnie. Jest naga. Chcesz być TRYBUNEM, ale do tego trzeba się urodzić.Tobie naród już podziękował. A swoją droga są tacy co uważają, że jak mama każe, to syneczek musi, co ty na to?

Wasyl pisze...

Wystawiając takich ludzi z miasta na pierwszą linię, jesteście ,,pogrzebani" na wielki. Róbcie tak dalej, a będzie dobrze.

passenger pisze...

Panie Macha uważaj pan!Wasyl Inkwizytor już stos na pana układa :laughing:Średniowiecze wraca!!!

Paweł Macha pisze...

do Wasyl,Sebastian itd.:Jak nie przestaniecie mi dokuczać to poskarżę się mamusi i wam wleje na gołe pupy. :sad:Jak będzie trzeba to biskup też oberwie :wassat:

666 pisze...

Biskupowi też?! :laughing: Macha, już zacząłem Cię traktować jako poważnego antyklerykała a tu takie płytkie, przedszkolne odzywki. :laughing:

Prześlij komentarz