30 czerwca 2024

Ruda Kozielska z nowym sołtysem; w Turzu nadal pat

W poniedziałek, 24 czerwca w Rudzie Kozielskiej odbyło się zebranie mieszkańców, którego celem było wybór nowego sołtysa oraz rady sołeckiej. W tym przypadku w drugim podejściu udało się wyłonić nowego szefa sołectwa, czego nadal nie można powiedzieć o Turzu...


Nowym sołtysem popularnej "Kozi" została Zuzanna Hajduk, która zastąpiła na tym stanowisku Gizelę Górecka (stała na czele wsi przez ostatnie 5,5 roku). Panią Zuzannę w nowej kadencji wspomagać będzie rada sołecka w osobach: Aliny Drazik, Aldony Szostak, Klaudii Gieron, Gizeli Góreckiej, Mateusza Widery, Macieja Sowy, Daniela Krawca, Karola Miery, Andrzeja Musioła i Dawida Wieczorka.

Zuzanna Hajduk będzie pełnić funkcję sołtysa od 1 lipca 2024 r.

Dzień później, 25 czerwca odbyły się ponowne wybory sołtysa w Turzu. Niestety, tak jak za pierwszym razem, tak i teraz - mimo zgłaszanych kandydatur - żaden nie uzyskał poparcia mieszkańców. Sprawująca od 26 lat funkcję sołtysa Marcelina Waśniowska kończy swoją pracę na tym stanowisku 30 czerwca br. 

Przypomnijmy, że Turze są ostatnim sołectwem, w którym dotąd nie wybrano szefa wsi. Nowy, trzeci termin wyborów nie jest jeszcze znany.

oprac. BK; fot. D. Machecki / nowiny.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz