24 czerwca 2024

Burmistrz Gdesz wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

Obradujące dniach 13-14 czerwca w Bierzwniku walne zgromadzenie OSGC dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Uczestniczący w zgromadzeniu burmistrz Wojciech Gdesz wybrany został członkiem zarządu Stowarzyszenia.

 

Zarząd wyłonił ze swojego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Przewodniczenie OSGC - jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej - powierzono Wojciechowi Andrzejewskiemu - wójtowi Gminy Bledzew. Jego zastępcami zostali burmistrz Wojciech Gdesz oraz Leszek Waloch - wójt gminy Bierzwnik. - W zgromadzeniu brała również udział Rita Serafin, była burmistrz Kuźni Raciborskiej, wiceprzewodnicząca OSGC w latach 2007-2011 i przewodnicząca w latach 2011-2015, a obecnie członek honorowy OSGC. Na zgromadzeniu reprezentowała także powiat raciborski, jako radna powiatowa - członek zarządu powiatu raciborskiego - głosi magistrat.


Kuźniański ratusz zaznacza ponadto, że w trakcie walnego zgromadzenia burmistrz Gdesz złożył deklarację organizacji w roku 2025 przez Gminę Kuźnia Raciborska Forum Szlaku Cysterskiego. Do włączenia się do organizacji tego wydarzenia poproszony zostanie także powiat raciborski - członek wspierający OSGC. Udział w zgromadzeniu został powiązany z obchodami 730-lecia fundacji cysterskiej w Bierzwniku (woj. zachodniopomorskie).

 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich powstało w 2007 r. Gmina Kuźnia Raciborska jest członkiem-założycielem OSGC i od samego początku jego działalności bardzo aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia są gminy, na terenie których znajdują się obiekty cysterskie i pocysterskiego, a jego podstawowym celem statutowym jest propagowanie dziedzictwa cysterskiego - przypomina urząd.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz