10 maja 2024

Władze kuźniańskiego TMZR spotkały się z włodarzami Kuźni Raciborskiej

10 maja (piątek) w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej - Koło w Kuźni z nowymi władzami samorządowymi.


Delegacja TMZR złożyła gratulacje burmistrzowi Wojciechowi Gdeszowi i wiceburmistrz Roksanie Pytlik oraz przybliżyła profil działalności koła Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej.

Przewodnicząca Koła TMZR w Kuźni Raciborskiej Rita Serafin wraz ze swoim zastępcą Marcinem Gałuszką-Biernackim w towarzystwie burmistrza Wojciecha Gdesza i wiceburmistrz Roksany Pytlik

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz