23 maja 2024

Komisje podzielone "jednogłośnie". Wiadomo też, ile zarobi burmistrz

W czwartek, 16 maja w Kuźni Raciborskiej odbyła się II Sesja Rady Miejskiej IX kadencji, podczas której radni głosowali nad uchwałami dotyczącymi składów komisji, jak i ustalenia wynagrodzenia burmistrza.


Wbrew tytułowi, którego część celowo została ujęta w cudzysłów, głosowania w trakcie obrad nad osobowymi składami komisji nie przebiegały jednomyślnie. "Jednogłośność" ma tu bowiem odniesienie do nazwy komitetu, którego reprezentantami są przewodniczący wszystkich komisji, a wybrani zostali do rady z Komitetu Wyborczego Wyborców "Jednym Głosem", który ma większość w tym gremium.

Przewodniczący poszczególnych komisji - od lewej, od góry: Urszula Kiraga, Dominik Zawada, Wojciech Krzyżanowski, Mateusz Procek, Patryk Konieczny i Sylwia Brzezicka-Tesarczyk)

- Komisja Rewizyjna: Wojciech Krzyżanowski (przewodniczący), Urszula Kiraga, Dominik Zawada, Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.

- Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska: Sylwia Brzezicka-Tesarczyk (przewodnicząca), Urszula Kiraga, Tomasz Sokołowski, Mateusz Procek, Marcin Czerniej i Gerard Depta.

- Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej: Dominik Zawada (przewodniczący), Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, Tomasz Sokołowski i Mateusz Kot.

- Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji: Patryk Konieczny (przewodniczący), Urszula Kiraga, Michał Grzesik, Dominik Zawada, Mateusz Kot, Maria Wyszomierska i Mateusz Procek.

- Komisja Budżetu i Finansów: Urszula Kiraga (przewodnicząca), Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, Patryk Konieczny, Michał Grzesik, Wojciech Krzyżanowski, Tomasz Sokołowski, Kacper Cichocki.

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Mateusz Procek (przewodniczący), Maria Wyszomierska, Dominik Zawada, Patryk Konieczny i Sławomir Sielski.

*****

Jednogłośnie - już bez cudzysłowu - radni zagłosowali natomiast nad uchwałą ustalającą wynagrodzenie włodarza Kuźni Raciborskiej. Zgodnie z jej zapisami, burmistrz Wojciech Gdesz będzie zarabiał miesięcznie kwotę w wysokości 17 tys. 505 zł brutto. Na sumę tę składają się:

Burmistrz Wojciech Gdesz w towarzystwie radnych i wiceburmistrz Roksany Pytlik

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9.200,00 zł;
- dodatek funkcyjny w wysokości 2.850,00 zł;
- dodatek specjalny w wysokości 30% (wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), czyli 3.615,00 zł;
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, czyli 1.840,00 zł.

Prezentowana kwota jest mniejsza od tej, jaką zarabiał burmistrz Paweł Macha. Poprzedni włodarz otrzymywał miesięcznie maksymalne wynagrodzenie w wysokości 19 tys. 470 zł brutto. Był to wynik decyzji z 2021 r., kiedy to stawki burmistrza podniesiono do maksymalnych poziomów.

oprac. i fot. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz