07 maja 2024

Burmistrz Gdesz zaprzysiężony. Podał też nazwisko swojego zastępcy

We wtorek, 7 maja w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w kadencji 2024-2029. Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze. Wybrano także przewodniczących rady.


IX KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ 2024-2029
(w kolejności alfabetycznej):

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, Kacper Cichocki, Marcin Czerniej, Gerard Depta, Michał Grzesik, Adrian Juraszek, Urszula Kiraga, Patryk Konieczny, Mateusz Kot, Wojciech Krzyżanowski, Mateusz Procek, Sławomir Sielski, Tomasz Sokołowski, Maria Wyszomierska i Dominik Zawada.

Podczas sesji ślubowanie złożyli zarówno radni, jak i nowy włodarz Wojciech Gdesz, który - w trakcie swojego wystąpienia - podał nazwisko osoby, która zasiądzie w fotelu wiceburmistrza. Nowym zastępcą burmistrza została dotychczasowa Sekretarz Miasta Roksana Pytlik.

Burmistrz Wojciech Gdesz i wiceburmistrz Roksana Pytlik wraz z radnymi Rady Miejskiej IX kadencji w Kuźni Raciborskiej

W porządku obrad znalazł się także wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Radni - w głosowaniu tajnym - zadecydowali, że radą pokierują: Tomasz Sokołowski (przewodniczący) oraz Michał Grzesik (wiceprzewodniczący). Oboje są reprezentantami Komitetu Wyborczego Wyborców "Jednym Głosem".

Warto podkreślić, że wymienieni wyżej radni nie byli jedynymi kandydatami zgłoszonymi do objęcia funkcji przewodniczącego i zastępcy. W obu przypadkach zgłoszono również kandydaturę Marii Wyszomierskiej, która startowała w wyborach samorządowych z własnego komitetu. Ostatecznie wynik głosowania w kwestii wyboru przewodniczącego Rady, jak i wiceprzewodniczącego Rady był taki sam i  wyniósł 9:6.

oprac. Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz