10 kwietnia 2024

Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi i budowę kanalizacji w Turzu

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej poinformował, że powiat ogłosił przetarg na realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze (mowa m.in. o ostrym zakręcie, który zostanie zastąpiony nowym, prostszym fragmentem drogi).

 

Dodatkowo - jak głosi - ratusz, w tym samym czasie budowany tam będzie pierwszy odcinek kanalizacji. Inwestycja realizowana będzie przez Gminę Kuźnia Raciborska. Przetarg na tę inwestycję został już ogłoszony.

W informacji starostwa powiatowego, na która powołuje się kuźniański urząd, czytamy:

"Zadanie realizowane przez powiat polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3509S ul. Raciborskiej w miejscowości Turze, Gmina Kuźnia Raciborska wraz z odcinkową budową fragmentu nowego przebiegu drogi.

Termin wykonania zamówienia: do 210 dni od daty podpisania umowy (do ok. 10 grudnia 2024 r.).

Zakres zadania obejmuje głównie:

- przebudowę konstrukcji drogi powiatowej z wymianą warstw podbudów pod jezdnią i wykonaniem nowej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych z zastosowaniem asfaltów modyfikowanych;
- wykonanie odcinka nowej trasy drogi z warstwami podbudów pod jezdnią i wykonaniem nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych z zastosowaniem asfaltów modyfikowanych;
- przebudowę i wykonanie chodników szerokości 2,0 m o nawierzchni z kształtki brukowej betonowej wzmocnionej na krawędziach krawężnikami i obrzeżami;
- wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki brukowej granitowej;
- wykonanie parkingu dla samochodów osobowych w rejonie zatoki autobusowej i skrzyżowania DP3509S z ul. Kościuszki o nawierzchni z kształtki brukowej betonowej;
- przebudowę zjazdów indywidualnych, publicznych i skrzyżowań;
- remont istniejącego odwodnienia drogi polegający na wymianie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, wykonaniu ścieków przykrawężnikowych, a także na remoncie istniejących odcinków rowów;
- wykonanie poboczy o nawierzchni ulepszonej z kształtki brukowej betonowej lub o nawierzchni z destruktu bitumicznego;
- budowę kanału technologicznego;
- zabudowę doświetlenia przejść dla pieszych z zasilaniem akumulatorowym z paneli solarnych;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przebudowywanego odcinka drogi.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 203 131,00 zł brutto

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku dla województwa śląskiego w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny jest finansowany po połowie przez Powiat Raciborski i Gminę Kuźnia Raciborska".

źródło: UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz