25 kwietnia 2024

Mieszkańcy gminy wybiorą nowych sołtysów i członków rad sołeckich

Kilka dni po zaprzysiężeniu radnych i burmistrza w sołectwach Gminy Kuźnia Raciborska odbędą się zebrania mieszkańców celem wyboru nowych sołtysów i rad sołeckich na lata 2024-2029. Pierwsze zebranie zaplanowane jest na 15 maja, a ostatnie 19 czerwca.


Poniżej terminy zebrań w poszczególnych sołectwach i - w przypadku Kuźni Raciborskiej - jednostkach pomocniczych:

15 maja 2024 - Sołectwo Rudy
16 maja 2024 - Sołectwo Budziska
22 maja 2024 - Jednostka Pomocnicza "Osiedle nr 1" Kuźnia Raciborska
23 maja 2024 - Jednostka Pomocnicza "Osiedle - Stara Kuźnia" Kuźnia Raciborska
11 czerwca 2024 - Sołectwo Siedliska
12 czerwca 2024 - Sołectwo Turze
13 czerwca 2024 - Sołectwo Ruda Kozielska
18 czerwca 2024 - Sołectwo Ruda
19 czerwca 2024 - Sołectwo Jankowice

Początek zebrań zaplanowany jest na godz. 17:00

W późniejszym terminie do wiadomości mieszkańców zostaną podane zarządzenia Burmistrza Miasta ws. zwołania zebrań wiejskich oraz mieszkańców dla dokonania wyboru organów sołectw oraz jednostek pomocniczych Osiedli.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz