13 marca 2024

Stawki "opłaty śmieciowej" pozostają bez zmian

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 29 grudnia 2021 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, Urząd Miejski informuje, że obowiązująca stawka nie ulegnie zmianie i pozostanie na dotychczasowym poziomie.


W zamieszczonym na stronie internetowej ratusza komunikacie czytamy: 

" - Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 26,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

- Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 78,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

- Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od mieszkańca miesięcznie".

Zmianie - jak głosi dalej urząd - nie uległ też termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy uiszczać kwartalnie, do 15. dnia ostatniego miesiąca kwartału, czyli:

- do 15 marca 2024 r.;
- do 15 czerwca 2024 r.;
- do 15 września 2024 r.;
- do 15 grudnia 2024 r.

Opłatę należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer podany został mieszkańcom w przesyłanych pismach u sołtysów, na poczcie lub bezpłatnie w Banku Spółdzielczym w Kuźni Raciborskiej bądź jego filii w Rudach. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz