21 lutego 2024

Strażacy z Siedlisk podsumowali ubiegły rok

OSP w Siedliskach jest kolejną jednostką, w której odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności za ubiegły rok. Omówiono zakupy sprzętu i umundurowania bojowego z otrzymanych dotacji, a także podsumowano działalność ratowniczo-gaśniczą i działalność statutową.


W zebraniu, które odbyło się w sobotę, 17 lutego wziął udział burmistrz Paweł Macha, prezes gminny ZOSP RP Edward Morciniec, komendant gminny ZOSP RP, a zarazem prezes OSP Krzysztof Bartoń, sołtys Jan Krybus, radny Marcin Czerniej, zaproszeni goście oraz druhny i druhowie z jednostki OSP Siedliska.

Podczas spotkania prezes Krzysztof Bartoń podziękował strażakom OSP Siedliska za ich poświęcenie dla pożarnictwa, za udział w akcjach i za bieżące codzienne uczestnictwo w życiu straży.

Zebranie było również okazją do wręczenia odznaczeń oraz wyróżnień dla druhen i druhów jednostki. Srebrnym medalem za "Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono Piotra Procka, odznaką "Strażak Wzorowy" - Ewelinę Janik, odznakami "Za Wysługę Lat w OSP" - Artura Klinieckiego, Romana Mroncza, Anetę Koźlik i Sebastiana Leszinskiego. Wręczono także uroczyście świadectwa ukończenia kursów strażackich tj. podstawowego, KPP i ratownictwa wodnego.


- Na zakończenie zebrania burmistrz Paweł Macha pogratulował wyróżnionym druhnom i druhom, podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie w działalność ratowniczo-gaśniczą, a także za pomoc w zabezpieczaniu imprez organizowanych przez gminę. Przedstawił również plany dotyczące zbliżającej się tegorocznej termomodernizacji całego obiektu OSP - czytam na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz