11 lutego 2024

Rośnie szansa na budowę bloków w Kuźni Raciborskiej

Na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej opublikowana została informacja dotycząca zapowiadanej już od jakiegoś czasu inwestycji, polegającej na budowie nowych bloków przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM).


- Idea budowy nowych mieszkań w Kuźni Raciborskiej skupia uwagę naszego samorządu od wielu lat - pisze na wstępie burmistrz Paweł Macha. - Począwszy od programu "Mieszkanie+", który niestety nie wyszedł rządzącym aż po Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM), do której przystąpiliśmy. Skromne możliwości budżetu gminy nie pozwalały jak do tej pory na to, aby podjąć się tego zadania bez wsparcia specjalnie do tego celu przygotowanych instrumentów państwa.

Jesienią roku 2023 - pisze dalej włodarz - nadeszły dobre dla nas informacje o tym, że inwestycja w Kuźni doczekała się dofinansowania. Zbiegło się to w czasie z ukończonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Na dziś, 8 lutego 2024 r. suma środków (łącznie z wartością działek pod budowę) przekazanych do SIM Śląsk Południe wygląda następująco:

1. 3 000 000 PLN - środki zewnętrzne otrzymane przez gminę na prowadzenie inwestycji i jej przygotowanie oraz obsługę - w całości przekazane do spółki SIM Śląsk Południe;
2. 1 861 950 PLN - wartość działek przeznaczonych pod inwestycję wraz z podatkiem VAT odprowadzonym od transakcji - przekazane do spółki SIM Śląsk Południe;
3. 6 116 250 PLN - środki zewnętrzne otrzymane przez gminę w całości przekazane do spółki SIM Śląsk Południe;
4. 13 953 100 PLN - środki zewnętrzne otrzymane przez gminę pozostające na naszym koncie UM Kuźnia Raciborska - planowane do przekazania spółce SIM Śląsk Południe jeszcze w tym miesiącu.

Łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania to 24 931 300 PLN.

Jak zaznacza burmistrz - wymienione wyżej środki, Gmina zamienia na udziały w spółce. Każdy o wartości 50 PLN. - Każda z gmin  ma swoje oddzielne zadanie inwestycyjne, a więc środki te, o których piszę powyżej, są przeznaczone tylko na nie. Obecnie pozostaje przetarg na budowę 5 budynków o łącznej liczbie mieszkań w ilości 88 oraz podpisanie umów z osobami zainteresowanymi (lokatorami) - czytamy na stronie kuźniańskiego ratusza. 

Organizatorem przetargu będzie spółka SIM Śląsk Południe, a umowy przygotuje Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej. - Liczba mieszkań planowana do budowy wynika wprost z projektu, który uwzględnia również miejsca parkingowe oraz zagospodarowanie terenu. Ograniczenia w przestrzeni są wynikiem konieczności zmian w MPZP dla jednej z działek, na której we wstępnej koncepcji zakładane były dodatkowe parkingi dla mieszkańców. Po wprowadzeniu zmian do w/w dokumentu (MPZP w uzgodnieniach) docelowo można będzie rozszerzyć inwestycję do 104 mieszkań - podkreśla Paweł Macha.

Zdaniem włodarza, można już zaczynać realizację z formalnego punktu widzenia. - Mam jednak wątpliwości i chciałbym porównać koszty nowoczesnej budowy modułowej do budowy tradycyjnej z zachowaniem tych samych parametrów. Koniec końców, cena dla potencjalnego nabywcy będzie najważniejsza, ponieważ wkład własny to 20% ceny mieszkania. Na 21 lutego umówione zostało spotkanie z nowym prezesem spółki SIM Śląsk Południe dotyczące wizyty studyjnej na budowie realizowanej przez inny SIM w proponowanej technologii modułowej. O postępach w realizacji zadania będziemy na bieżąco informować - kończy burmistrz.

oprac. BK; fot. SIM Śląsk Południe / UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz