12 lutego 2024

Rok 2024 Rokiem ks. dra Adama Kocura

Podczas ostatniego zebrania członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej - Koło w Kuźni Raciborskiej podjęto uchwałę o ustanowieniu roku 2024 Rokiem ks. dra Adama Kocura w związku z przypadającą w maju 130. rocznicą jego urodzin.


W ramach obchodów planowane jest zorganizowanie wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejską Biblioteką Publiczną i organizacjami pozarządowymi szeregu wydarzeń, mających na celu przybliżenie mieszkańcom dokonań tego wybitnego kuźnianina.

O szczegółowych działaniach będziemy informować m.in. za pośrednictwem tego portalu. Zachęcamy do śledzenia zapowiedzi.

Kim był Adam Kocur?

Adam Kocur urodził się 1 maja 1894 r. w Kuźni Raciborskiej. Był uczestnikiem powstania wielkopolskiego, powstań śląskich, duchownym, a przede wszystkim - drugim po Alfonsie Górniku (również rodowitym kuźnianinie) - prezydentem Katowic po 1918 r.

Po zdaniu matury w raciborskiej szkole średniej, rozpoczął studia teologiczne we Wrocławiu. Chęć poświęcenia się służbie Bogu brutalnie przerwały pruskie władze, powołując kleryków do wojska. Po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej na Śląsku, A. Kocura i wielu jego kolegów z Ziemi Raciborskiej pochłonęła praca nad odradzaniem się państwowości polskiej. W 1928 r. samorząd Katowic powierzył mu - poprzedzoną pełnieniem obowiązków Komendanta Policji Wojewódzkiej w Katowicach - funkcję prezydenta tego miasta.

Po lewej Adam Kocur jako prezydent Katowic, po prawej - już jako osoba duchowna

W wyniku wybuchu II wojny światowej, władze Katowic otrzymały zadanie przedostania się na teren Francji. Następnie Adam Kocur z wieloma rodakami wziął udział w walkach w obronie Anglii. Po zwycięstwie aliantów ten młody, ale doświadczony kuźnianin postanowił dokończyć... studia w seminarium duchownym. 22 grudnia 1951 r. w rzymskiej Bazylice św. Jana na Lateranie przyjął święcenia kapłańskie. Jednak powrotu do Polski, do rodzinnej parafii, zabroniły mu ówczesne władze PRL.

Od 1957 r. pełnił obowiązki kanclerza kurii dla Polaków w Niemczech. Duszpasterską posługę przerwała białaczka. Wielki kuźnianin zmarł 12 stycznia 1965 r. Nie dane mu jednak było spocząć w Kuźni Raciborskiej, gdzie zostali pochowani jego rodzice. Jego grób znajduje się we Frankfurcie n. Menem.

TMZR w Kuźni Raciborskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz