23 stycznia 2024

Polsko-czeskie konsultacje ws. realizacji małych projektów transgranicznych. W grze fundusze europejskie

Budowa portu rowerowego, organizacja gminnych dożynek czy też przeprowadzenie obozów sportowych dla młodzieży z Polski i Czech były tematem rozmów przedstawicieli Gmin Kuźnia Raciborska i Kornowac oraz Miasta Odry (CZ), które odbyły się 15 i 21 stycznia.

 

Konsultacje były poświęcone realizacji małych projektów transgranicznych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Wojciech Gdesz, Starosta Miasta Odry Libor Helis oraz Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój.

Omawiane projekty to:

1. Budowa portu rowerowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej. Zadanie to przewiduje remont nawierzchni, montaż wiaty rowerowej, plansz z grami podwórkowymi, stacji naprawczej oraz elementów małej architektury. Projekt ten ma za zadanie stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla uczniów oraz wszystkich osób korzystających z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej znajdującej się na tym terenie.

2. Organizacja Uroczystości Tradycyjnych Gminnych Dożynek. Projekt zakłada przygotowanie uroczystości dla partnerskich Gmin: Kuźnia Raciborska oraz Miasta Odry. Gospodarzem tegorocznych Gminnych Dożynek będzie Sołectwo Jankowice. Odbędą się one 7 września.

3. Organizacja obozów sportowych dla młodzieży Gminy Kuźnia Raciborska oraz Miasta Odry "Przez narty i kajaki - bliżej siebie". Projekt ten związany jest z organizacją obozu narciarsko-snowboardowego dla dzieci i młodzieży Gminy Kuźnia Raciborska w Republice Czeskiej oraz obozu kajakowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz