04 września 2023

Najlepsi z najlepszych z Nagrodą Burmistrza

W ostatnim dniu sierpnia 2023 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie burmistrza Pawła Machy z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych w Kuźni Raciborskiej i w Rudach.


Uczniowie za celujące wyniki w nauce, wysokie wyniki sprawdzianu ósmoklasisty oraz za dodatkowe osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej otrzymali "Nagrodę Burmistrza".

Specjalny list gratulacyjny z rąk zastępcy burmistrza Wojciecha Gdesza otrzymali rodzice uczniów. W tym roku wyróżnionych zostało 10 absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach i 7 absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.

Burmistrz życzył uczniom odwagi w poznawaniu świata i rozwijaniu swoich pasji.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz