14 maja 2023

Będzie remont drogi w kierunku Solarni

Z końcem kwietnia burmistrz Paweł Macha poinformował w mediach społecznościowych, że droga wojewódzka nr 425 na odcinku od stadionu miejskiego w Kuźni Raciborskiej do końca lasu (wjazd do Solarni) została wpisana przez ZDW w plan inwestycji.


Starania o kompleksowy remont drogi, na której - z uwagi na jej stan techniczny - została obniżona prędkość poruszających się nią pojazdów (z 90 km/h do 70 km/h) trwały kilka lat. Z zamieszczonego na stronie urzędu pisma wynika, że o jej remont zabiegał nie tylko włodarz Kuźni Raciborskiej, ale i wójt sąsiedniej Gminy Bierawa - Krzysztof Ficoń. - Cieszymy się niezmiernie, że wspólne starania przyniosły efekty. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie, a następnie zakończenie prac - czytamy w opublikowanym tekście.

- Ścisła współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich - pisze dalej burmistrz - reprezentowanym przez dyrektora Zbigniewa Tabora przynosi długo oczekiwane efekty. Na przestrzeni kilku latu udało się, dzięki dobrej współpracy, rozwiązać wiele palących problemów, takich jak: remont mostu w Rudach, kompleksowa naprawa nawierzchni na wielu odcinkach dróg oraz podnoszenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Przykładem tego jest inwestycja w Jankowicach z budową chodnika. Dzięki ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim rozpoczęliśmy cykl przygotowań do kolejnych modernizacji, np. chodnik w miejscowości Ruda Kozielska oraz Rudy Kolonia Renerowska. Te działania są prowadzone w ramach WID 2021 +, tym samym sprawy toczą się we właściwym kierunku i możemy spodziewać się ich realizacji - zaznacza P. Macha.

W informacji włodarz odnosi się również do drogi wojewódzkiej nr 922, prowadzącej od lasu (wylot na Nędzę) do skrzyżowania z DW 425 przy kościele. Remont tego odcinka - zaznacza burmistrz - jest w trakcie projektowania, a brakujący odcinek DW 425 od "Anatola" do połowy lasu w kierunku na Rudę Kozielską ma gotową dokumentację techniczną.

- Przyszłość pokaże, na ile te zadania będą możliwe do realizacji. My jesteśmy gotowi i możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość - podkreśla burmistrz Kuźni Raciborskiej.

oprac. i fot. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz